Jamka Maciej

Jamka Maciej

Maciej Jamka jest adwokatem praktykującym we wszystkich dziedzinach polskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych, fuzji i przejęć oraz nieruchomości.

Prowadzi w warszawskim biurze K&L Gates praktykę z zakresu sporów sądowych i arbitrażu. Reprezentował klientów w niektórych z największych postępowań spornych toczących się w Polsce.

Reprezentował Rzeczpospolitą Polską w kilku arbitrażach inwestycyjnych (BIT) oraz wiodące koncerny międzynarodowe w sporach dotyczących inwestycji. Znaczna część jego praktyki dotyczy sporów budowlanych. Doradzał klientom w związku z nabywaniem spółek i aktywów w wielu gałęziach przemysłu, a także w związku z dużymi fuzjami. Doradzał także w zakresie inwestycji greenfield w Polsce.

Znaczna część doświadczenia Macieja Jamki dotyczy nabywania obiektów komercyjnych, budynków biurowych, niezabudowanych działek oraz gruntów rolnych i obejmuje również doradztwo w kwestiach administracyjnych z zakresu projektów budowlanych w Polsce. Maciej Jamka jest też często nominowany arbitrem w sprawach gospodarczych.