Packo Anna

Packo Anna

Prawnik,

Członek Krajowej Izby Odwoławczej

Absolwentka WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 15 lat, początkowo jako pracownik zamawiającego, następnie departamentu kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, a od początku jej istnienia członek Krajowej Izby Odwoławczej. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.