Anna Stelmaszyk-Świerczyńska

Jest absolwentką Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Ukończyła studia podyplomowe nt. zarządzania projektami unijnymi, organizacji inwestycji według FIDIC, planowania przestrzennego.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót hydrotechnicznych.

Dotychczas pracowała kilkanaście lat po stronie Wykonawcy na stanowiskach od majstra poprzez kierownika budowy do kierownika działu technicznego, który przygotowywał oferty i koordynował budowy.

Następnie od kilkunastu lat pracuje po stronie Zamawiającego/Inwestora. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora technicznego w Urzędzie Morskim w Gdyni. Odpowiada za zagadnienia związane z :

  • ochroną brzegów morskich takie sztuczne zasilanie, budowle ochrony brzegów tj. opaski brzegowe, ostrogi i inne umocnienia.
  • infrastrukturą dostępu do portów morskich taką jak falochrony i tory podejściowe
  • infrastrukturą portową tj. nabrzeża portowe, pirsy, slipy
  • planowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich (koordynacja opracowania pierwszego w historii Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200000)

Od roku 2005 realizuje inwestycje związane z gospodarką morską takie jak falochrony, nabrzeża, tory wodne w większości w oparciu o standardy FIDIC.

Wartość zakończonych projektów przekracza 500 mln zł. Wartość obecnie realizowanych i przygotowywanych do realizacji inwestycji przekracza 2 mld zł.

Prowadząc inwestycje głównie w oparciu o czerwony FIDIC i obmiary powykonawcze dąży do efektywnej ich realizacji biorąc pod uwagę obiektywne uwarunkowania zewnętrzne.