Balbina Kacprzyk

Balbina Kacprzyk

Inżynier

Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

mgr inż. budownictwa, wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Członek Zarządu Oddziału warszawskiego SKB, członek Komitetu Ekonomiki PZiTB. Od 1996 roku – prowadzi biuro kosztorysowe Amplus, od 2006 roku jest dyrektorem Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB Sp. z o.o.