Barbara Michalska

Barbara Michalska

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Posiada uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budów, projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

W dotychczasowej karierze zawodowej pracowała zawodowo w firmach związanych z branżą budowlaną. Ponadto w latach 1995-2003 prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie nadzorowania i projektowania budowlanego.

W latach 2003-2010 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujście realizując wiele inwestycji miejskich, przyczyniających się do dynamicznego rozwoju miasta.

W tym samym okresie pełniła funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Od 2007 r. pełni funkcję pełnomocnika Prezydenta ds. budowy stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin (tunelu pod Świną) w Świnoujściu.

Od 2010 r. pełni funkcję I-go Zastępcy Prezydenta Miasta Świnoujście. Podlegają jej wydziały z dziedziny rozwoju gospodarczego, urbanistyki, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz gospodarka komunalna, inwestycje i zarządzenie drogami.

Od lipca 2016 r. jest ekspertem ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, powołanym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.