Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (od 18 grudnia 2018 r.), wcześniej Wiceprezes UZP; radca prawny. W swojej karierze kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.

Wykładowca akademicki oraz autor szkoleń z zakresu zamówień publicznych.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Dodatkowo uczestnik studiów podyplomowych SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School – University of Navarra i KSAP.