Jakub Troszyński

Jakub Troszyński

Radca Prawny, Partner Kancelarii Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy

Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji, a ponadto również wspiera Klientów w obszarze umów związanych z eksploatacją wybudowanej infrastruktury. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu umów zawieranych według wzorca FIDIC. Pracował przy kontraktach tradycyjnych oraz umowach typu Projektuj i Buduj. Doświadczenie zdobył w organach administracji publicznej, gdzie zajmował się przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Swoim klientom doradza w opracowaniu i negocjowaniu warunków kontraktów budowlanych, konstruowanych między innymi według wzorca FIDIC, ale również w zakresie rozwiązywania sporów, wprowadzania zmian i analizy roszczeń. Zajmuje się również tworzeniem i analizą umów obejmujących projektowanie oraz nadzór i zarządzanie nad inwestycjami, jak również umów zawieranych z podwykonawcami. Pracował przy inwestycjach infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, sportowych i energetycznych, w tym gazowych. Reprezentował Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. Zdobył doświadczenie w sporach sądowych związanych z wielkimi inwestycjami, we współpracy z Prokuratorią Generalną.