Jarosław Jerzykowski

Jarosław Jerzykowski

„Wspólnik zarządzający i radca prawny w Kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy. Spółka Komandytowa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 – z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wpisany na listę atestatorów zamówień sektorowych Urzędu Zamówień Publicznych. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Specjalizacje: zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych, zastępstwo procesowe przed KIO, PPP, inwestycje budowlane, kontrakty w procesie inwestycyjnym (w tym warunki kontraktowe FIDIC), prawo ochrony środowiska, projekty finansowane z budżetu UE”.