Karolina Pertkiewicz

Karolina Pertkiewicz

Broker ubezpieczeniowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, podyplomowych studiów z public relations na Politechnice Gdańskiej oraz szeregu kursów i szkoleń z zakresu ubezpieczeń.

W STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi pracuje od 2005 roku. Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora publicznego, w tym miast i gmin, ubezpieczeniach mienia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniach finansowych.