Tamara Małasiewicz

Inżynier, Dyrektor Zarządzający SIDiR

mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, inżynier z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń, Członek SIDiR, w dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała stanowiska kierownicze w międzynarodowych korporacjach budowlanych; obecnie Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców; Prezes Fundacji Best Value Procurement Polska; współautorka opracowania „Standardy realizacji inwestycji”.