Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski

Radca prawny

Partner w Praktyce Postępowań Spornych Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, alternatywnych (pozasądowych) metodach rozwiązywania sporów (ADR) i prawie spółek, w szczególności w sektorze budowlanym, energetycznym, mediów i reklamy. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, zwłaszcza przed Sądem Najwyższym. Doradzał również wielu klientom w postępowaniach egzekucyjnych i postępowaniach o uznanie i wykonanie zagranicznych wyroków sądowych i arbitrażowych. 
Paweł jest autorem wielu opinii prawnych na temat rozmaitych aspektów postępowania sądowego. Obecnie pisze pracę doktorską na temat międzynarodowego postępowania cywilnego i współpracuje z Komisją rządową ds. kodyfikacji polskiego prawa cywilnego.