Zejer Paweł

Zejer Paweł

Inżynier, Instytut Analiz Budowlanych (INAB),

Wiceprezes Zarządu SIDiR

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Od początku praktyki zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskim miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji kilku znaczących projektów. W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywa praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowaniu strategii holdingu na przyszłość. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Od 2006 poświęca czas na kierowanie zespołami zarządzającymi budową. Kluczowymi projektami są „Rekultywacja składowiska odpadów Maghtab” (Malta, 2006) o wartości ponad 10 mln Euro oraz w okresie 2007/2008 „Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie – Terminal 2” o wartości około 250 mln USD. W latach 2009-2011 kierował zespołem opracowującym Studium Wykonalności rozbudowy i modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego o wartości usług 6,5 mln euro. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych. Jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.
Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Gdańskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, obecnie jest vice Prezesem Zarządu Stowarzyszenia. Od 05/2013 pełni funkcję Członka Zarządu EFCA (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

Od 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu fundacji Best Value Procurement Polska