Marcin Skromak

Marcin Skromak

Adwokat, Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Członek SIDiR

Adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych i środowiskowych, w tym realizowanych z udziałem funduszy europejskich, z wykorzystaniem wzorów FIDIC, prawa ochrony środowiska, prawa gospodarki odpadami, prawa wodnego; prowadzi spory sądowe z umów o roboty budowlane oraz rozjemstwa.

Posiada doskonałą znajomość problematyki inwestycji realizowanych przez inwestorów publicznych przy współfinansowaniu unijnym. Prowadził doradztwo przy inwestycjach samorządowych m.in. w zakresie projektów drogowych, wodno-ściekowych, obiektów użyteczności publicznej, budowy linii tramwajowych dostawy taboru tramwajowego oraz ITS.

Dąży do unikania korekt finansowych i sankcji stosowanych przez instytucje finansujące oraz do ugodowego załatwiania sporów z uwzględnieniem interesów strony publicznej. Hobby zawodowe: dążenie do pomyślnej realizacji inwestycji poprzez zapewnienie współpracy wszystkich stron inwestycji budowlanej i wzajemnego zrozumienia dla stanowiska drugiej strony. Członek zwyczajny SIDIR.