Piotr Skrzypczak

Piotr Skrzypczak

Członek SIDiR
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skrzypczak – Radca Prawny

Radca prawny, specjalizuje się w kompleksowej (także z uwzględnieniem obsługi technicznej i z wykorzystaniem doświadczenia oraz posiadanych uprawnień budowlanych) obsłudze procesów inwestycyjnych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w obsłudze wielomilionowych inwestycji budowlanych w sektorach: drogowym, kolejowym, portowym, stoczniowym oraz infrastrukturalnym, doradza zarówno wykonawcom oraz zamawiającym (tak publicznym, jak i komercyjnym. Prowadzi kompleksową (włącznie z opracowaniem I weryfikacją prawno – techniczną dokumentacji inwestycyjnej) obsługę inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dofinansowanych z funduszy unijnych i opartych realizacyjnie na wzorcach kontraktowych FIDIC oraz VOB. Doradza w realizacji strategicznych projektów z sektora bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz prowadzi obsługę jednego z największych zamówień stoczniowych w sektorze publicznym.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu mediatora i arbitra oraz opierając się na praktyce w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi (w tym także przed Sądem Najwyższym), arbitrażowymi, jak również Krajową Izbą Odwoławczą, nadzoruje procesy inwestycyjne zmierzając do zagwarantowania racjonalnej współpracy inwestora i wykonawcy.