Żaba Tadeusz

Żaba Tadeusz

Dr inżynier, MPWiK S.A. w Krakowie, Krakowski Holding Komunalny S.A.

Członek SIDiR

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo Hutniczej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Produkcji.

Brał udział w realizacji wielu inwestycji zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ich rozruchu i przygotowaniu do eksploatacji, a następnie zajmował się ich eksploatacją. Był również Dyrektorem Rozruchu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie odpowiedzialnym za jego uruchomienie i przygotowanie do eksploatacji.

Doświadczeniem zawodowym dzieli się ze studentami Politechniki Krakowskiej jako adiunkt naukowo dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Środowiska. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi krajowymi i zagranicznymi.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych. Brał udział w realizacji pięciu grantów naukowo badawczych finansowanych przez NCBR, a jednego z nich był kierownikiem.