Tomasz Skoczyński

Tomasz Skoczyński

Radca prawny, Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Członek SIDiR

Syndyk licencjonowany.

Specjalizuje się w:

  1. doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, reprezentując klientów m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; doradza w tym zakresie zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, m.in. z branży budowlanej, informatycznej, komunalnej i farmaceutycznej,
  2. doradztwie prawnym z zakresu partnerstwa publiczno-prawnego,
  3. obsłudze inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC; świadcząc w tym zakresie doradztwo inwestorom jak i wykonawcom, m.in. w inwestycjach o wartości rzędu kilkuset milionów złotych,
  4. obsłudze postępowań procesowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań arbitrażowych,
  5. doradztwie prawnych w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, pełniąc jednocześnie funkcje syndyka, jak i nadzorcy sądowego

Autor Komentarza do ustawy o partnerstwie publicznoprawnym (Wydawnictwo Lex, 2012).