Zadora-Redźko Magdalena

Zadora-Redźko Magdalena

Radca prawny.

CML Construction Services sp. z o.o. należącej do koncernu STRABAG SE.

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych, poparte wcześniejszym zatrudnieniem w Urzędzie Zamówień Publicznych. Reprezentuje wykonawców z branży budowlanej z sporach z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi Jest autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. W bieżącej praktyce zajmuje się obsługą prawną inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych na poziomie krajowym jak i lokalnym, w tym realizowanych z udziałem funduszy europejskich czy wykorzystaniem wzorów FIDIC. Reprezentuje wykonawców w postępowaniach sądowych związanych z realizacją umów o roboty budowlane.