Zrinka Perčić

Zrinka Perčić

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w tej dziedzinie, włączając w to udział we wdrażaniu dużych projektów zakupowych (m.in. inwestycje infrastrukturalne i duże obiekty kubaturowe), zarówno biorąc bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego, jak również doradzając wykonawcom biorącym udział w takich postępowaniach.

Posiada doświadczenie pełnomocnika stron w KIO.

Zajmowała kierownicze stanowiska w PKP PLK i GDDKiA.

Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji z zakresu zamówień publicznych, m.in. „Podręcznika dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych”, „Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe”, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”.

Pracuje nad doktoratem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.