V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej

Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia

Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne

 

Materiały z konferencji

 

partnerzy konferencji

partner medialny

Partner konferencji - DZP

Partner STBU

Partner KPMG

Partner konferencji - inzynieria.com
Partner konferencji - isbNews
Widzimy się za

Materiały pokonferncyjne

Dziękuje za liczny udział!

Materiały i zdjęcia z konferencji są dostępne na stronie SIDiR

 

Informacja dla uczestników!

Hasło do materiałów zostało przesłana w mailu z podziękowaniami dla uczestników, jeśli wiadomość nie dotarła prosimy o kontakt z biurem SIDiR.

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie Konferencji Arbitrażowej. Poprzednie edycje cieszyły się dużym uznaniem uczestników, którzy – czy to w rozmowach kuluarowych, czy to w ankietach badania satysfakcji – podkreślali dobrą merytoryczną stronę każdej z poprzednich Konferencji. Niemniej, powtarzały się też postulaty, by w Konferencjach brali udział w większej ilości przedstawiciele Zamawiających oraz, by prelegenci starali się wskazywać zastosowania praktyczne omawianej tematyki i by opierali swoje wystąpienia o konkretne przypadki wraz z informacją jak zastosować w praktyce zaproponowane kroki i schematy postępowania.

Program tegorocznej, V edycji Konferencji Arbitrażowej został tak ułożony, by sprostać oczekiwaniom uczestników. Już sama tematyka Konferencji – „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia” w sposób oczywisty wiąże się z aktualną sytuacją na rynku budowlanym. Przecież nie trzeba być wyjątkowym specjalistą, by dostrzec, że coś złego w tej branży się dzieje. Coś, co już raz przeżywaliśmy (w latach 2011 / 2012), ale jak widać nie wyciągnęliśmy – zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy – wniosków. Galopujące ceny materiałów, robocizny i usług podwykonawców skutkują bardzo poważnymi problemami dla Generalnych Wykonawców, którzy mieli pecha wygrywać postępowania przetargowe w poprzednich dwóch latach oraz dla Zamawiających, którzy coraz częściej borykają się z porzuconymi kontraktami, bądź też „tylko” z lawiną roszczeń i sporami. O tym, że dzisiaj oferty przekraczają zaplanowane budżety albo że wręcz żaden Wykonawca nie składa oferty w postępowaniach przetargowych nie muszę chyba nikogo przekonywać.

Co więc stało się przyczyną tych problemów? Jak sobie z nimi poradzić i co zrobić by fala tsunami sporów 2.0 nie zalała naszego rynku budowlanego? Jak uratować branżę przed bankructwem, a środki pomocowe przed utratą? O tym będziemy dyskutowali w gronie wyjątkowych ekspertów na naszej Konferencji. I co istotne – tym razem ze znacznie większym udziałem strony Zamawiających oraz CUPT! Podczas Konferencji zaplanowaliśmy wystąpienia indywidualne oraz dwie debaty. Tematyka obejmuje szczegółowe kwestie proceduralne w odniesieniu do wymagań przepisów prawa w zakresie waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany stosunków, a także w zakresie ryzyka utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i konsekwencji tego dla Stron kontraktów budowlanych.

Mamy nadzieję, że Konferencja da odpowiedź na postawione pytania, a uczestnicy posiądą unikatową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Choćby na temat tego jak stosować zasadę „Rebus sic stantibus”, czy też klauzule waloryzacyjne. A także jak dochodzić swoich racji przed sądami, skoro już do sporów rozstrzyganych przed nimi doszło. I jak wyliczać ewentualne koszty dodatkowe i straty, aby sędziowie uznali je za zasadne. Wreszcie, jak tworzyć poprawne i „bezpieczne” dla Stron, ale zwłaszcza dla Zamawiających warunki umowy, by środki publiczne były wydatkowane efektywnie i skutecznie, co następuje tylko wtedy, gdy cel zostaje osiągnięty, a więc gdy inwestycja publiczna jest zakończona przy zachowaniu w miarę planowanego terminu i budżetu.

Szanowni Państwo!

Konferencja Arbitrażowa „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia” jest pomyślana jako swoista podpowiedź dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani z szeroko rozumianymi inwestycjami budowlanymi. Mam nadzieję, że każdy z uczestników Konferencji z tej podpowiedzi skorzysta z pożytkiem dla rozwoju własnego i podwyższania kwalifikacji. A także, że podzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w trakcie paneli plenarnych i w rozmowach kuluarowych.

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Skoczyński
Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Program

2018-11-22

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:00

Otwarcie Konferencji

10:00 - 10:15

Waloryzacja umowna wynagrodzenia a nadzwyczajna zmiana stosunków – referat wprowadzający

10:15 - 10:45

Rebus sic stantibus w praktyce – analiza przypadków

10:45 - 11:30

Jak jest, a jak być powinno - przykłady klauzul waloryzacyjnych

11:30 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 12:45

Debata - Tsunami sporów 2.0, czyli powrót do przeszłości

 • Jak opisać waloryzację kontraktu w SIWZ, aby spełnić wymóg określoności i efektywności klauzuli waloryzacyjnej
 • Granica odpowiedzialności Wykonawcy za wzrost kosztu vs. granica nieprzewidywalności;
 • Nieefektywność Wykonawcy, a faktycznie niezbędne do poniesienia koszty, które powinny być waloryzowane;
 • Warunki efektywnego zarządzania kontraktami w dobie nieprzewidywalnego wzrostu cen;

Uczestnicy:
Michał Skorupski (SIDiR)
Barbara Michalska (I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście)
Michał Lempkowski (SIDiR)
Anna Stelmaszyk–Świerczyńska (Urząd Morski w Gdyni)
Tomasz Latawiec (SIDiR)
uczestnicy konferencji

12:45 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:00

Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych Profesjonalistów

15:00 - 15:15

Modyfikacje klauzuli 13.8 WK FIDIC – sukces czy porażka – analiza przypadków

15:15 - 15:45

Ryzyko zmiany Kosztu w Czasie na Ukończenie i w przedłużonym Czasie na Ukończenie – przypisanie odpowiedzialności Stronom kontraktów

15:45 - 16:15

Możliwość wprowadzenia waloryzacji w kontraktach, w których tego nie przewidziano - z punktu widzenia kwalifikowalności kosztów i procesu rozliczeń z UE

16:15 - 16:45

Kalkulacje kosztorysowe na roboty budowlane - aspekty praktyczne dla potrzeb zmiany wynagrodzenia

Prowadzący: Balbina Kacprzyk (SKB)

16:45 - 17:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

17:30 - 17:35

Uroczysta kolacja

19:30
2018-11-23

Poranna kawa

09:30 - 10:00

Bankructwo branży budowlanej w złotych czasach dla infrastruktury – fikcja czy fakt

10:00 - 10:30

Ryzyko utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych = ryzyko wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych

10:30 - 11:00

Termin na wytoczenie powództwa waloryzacyjnego

11:00 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:15

Debata Oksfordzka

 1. Za i przeciw waloryzacji kontraktów, w których nie przewidziano waloryzacji wobec obecnego wzrostu cen materiałów i robocizny.
 2. Czy w obecnym systemie prawnym istnieje transparentny, wydajny, bezpieczny i sprawiedliwy sposób waloryzacji kontraktów publicznych?
 3. Czy waloryzacja umowna wynagrodzenia może być skutecznym narzędziem zapobiegania sporom?
 4. Czy powinno się wprowadzić systemowe rozwiązania w zakresie waloryzacji kontraktów z lat 2016 – 2018?

Uczestnicy:
strona Wykonawców: Andrzej Grabiec (SIDiR)
strona Zamawiających: Marcin Skromak (SIDiR)
moderator: Tomasz Skoczyński (SIDiR)
udział: uczestnicy konferencji

12:15 - 13:45

A jednak da się inaczej – warunki dla pozasądowych ścieżek załatwiania sporów w zamówieniach publicznych

13:45 - 14:15

Podsumowanie Konferencji

14:15 - 14:30

Lunch

14:30

Ulotka informacyjna

Ulotka konferencji

Już dziś pobierz ulotkę konferencji
Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia
Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne

Ulotka zawiera: ogólne informacje o konferencji, program, formularz rejestracji.

Pobierz

Prelegenci

Rejestracja

Rejestracja on-line została zakończona.

W sprawie możliwość rejestracji po terminie prosimy kontaktować się telefonicznie.

Koszt udziału w konferencji, wraz z udziałem w uroczystej kolacji to 1200 zł + VAT

Koszt udziału w konferencji, wraz z udziałem w uroczystej kolacji dla:

 • Członków SIDiR, Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy SIDiR i Rozjemców SIDiR
 • Uczestników poprzednich edycji konferencji arbitrażowej
 • Studentów i absolwentów studiów podyplomowych pn.: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

to 800 zł + VAT

Warunki uczestnictwa

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (SIDiR) prześle uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT.
 2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: [email protected]).
 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: [email protected]). W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 listopada 2018 r. organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po dniu 1 listopada 2018 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w Konferencji).

Organizator

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR (za Międzynarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC) uważa, że działalność zawodowa niezależnych inżynierów konsultantów jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i jego środowiska. Zatem aby inżynier pracował wydajnie nie tylko on sam musi stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, ale również i społeczeństwo musi szanować uczciwość i zaufać osądowi przedstawicieli tego zawodu oraz wynagradzać ich godziwie.

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów, w tej liczbie do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego. Działalność SIDiR przyczynia się więc do lepszego przygotowania polskich konsultantów, inwestorów i wykonawców do wyzwania, jakim jest nadchodząca konieczność stosowania się do wymagań wspólnego europejskiego rynku budownictwa, a także ułatwia wchodzenie na rynki zagraniczne jako równorzędni partnerzy, a nie tylko jako dostarczyciele siły roboczej.

FIDIC
EFCA

Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Organami Sądu są: Prezydium Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz, powołani przez Zarząd SIDiR, starannie dobrani do jak najlepszego wykonywania swoich funkcji.

Podstawą postępowania jest zapis na Sąd (umowa o arbitraż). Modelowa klauzula arbitrażowa ma następujące brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Spór może zostać poddany orzecznictwu Sądu także po powstaniu sporu.

Aktualna wersja Regulaminu Sądu z lutego 2015 r. zawiera postanowienia służące efektywnemu i sprawiedliwemu postępowaniu i rozstrzyganiu.

Partnerzy konferencji

Patronat medialny

Miejsce

Miejsce konferencji – Hotel Westin Warszawa

The Westin Warsaw - miejsce konferencji Warunki Kontraktowe FIDIC Edycja 2017 Nowe Standardy Realizacji Inwestycji

Hotel Westin Warsaw jest doskonale usytuowany w biznesowym centrum Warszawy, kilka kroków od Pałacu Kultury i Nauki, centrum handlowego Złote Tarasy oraz Ronda ONZ, gdzie znajduje się stacja metra linii M2. Nowoczesna architektura, nietuzinkowe wnętrza i troskliwa obsługa zadbają aby nasze spotkanie przebiegało w doskonałej, merytorycznej atmosferze.
Adres

al. Jana Pawła II 21,
00-854 Warszawa, Polska
Strona www


Pałac Lubomirskich – miejsce uroczystej kolacji

Pałac Lubomirskich - Miejsce uroczystej kolacji

Pałac Lubomirskich – wybudowany w 1712, w 1972 roku w wyniku unikatowej w skali światowej operacji budowlanej przesunięty o 74 stopnie, tak by stał równolegle do osi saskiej, na wprost Parku Saskiego. Pałac znajduje się w odległości zaledwie siedmiuset metrów od Hotelu Westin.
Adres

Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa, Polska
Strona www

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 404
00-074 Warszawa
tel: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]
Dyrektor Zarządzający SIDiR
Tamara Małasiewicz
e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © SIDiR 2015 - 2019
Obsługa serwisu virbit.pl