spin

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję, której tematem będzie „Realizacja kontraktów budowlanych w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej”.

Na pierwszy rzut oka temat wydaje się znany i wielokrotnie już dyskutowany, jednak otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że jest on aktualny jak nigdy wcześniej.

Już prawie zdążyliśmy nacieszyć się, że pandemia COVID-19 powoli ustępuje, że jest szansa na powolny powrót do normalności, ale niestety życie znowu nas niemile zaskoczyło. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest nie tylko zdarzeniem militarnym i politycznym, ale też wywołała szereg konsekwencji gospodarczych. Niespotykany wzrost cen surowców, szczególnie ropy i gazu, a co się z tym wiąże wzrost kosztów praktycznie wszystkich materiałów, braki w materiałach produkowanych w Ukrainie i Rosji, przerwane łańcuchy dostaw, to tylko niektóre konsekwencje wojny w Ukrainie. Jakby tego było mało szaleje inflacja, która rośnie na niespotykaną skalę i potęguje negatywne zjawiska w budownictwie.

Można wręcz sobie zadać pytanie czy aktualna sytuacja permanentnie występującej Siły Wyższej jest w takim razie czymś nieprzewidywalnym? Czy nie należy wpisać w analizy przedrealizacyjne i realizacyjne aspektów nieprzewidywalności? Jak w takiej sytuacji realizować i rozliczać kontrakty, jak przygotować umowę, aby zawierała sprawiedliwe dla obu stron postanowienia łagodzące skutki Siły Wyższej. I wreszcie, posługując się klasykiem – jak żyć?

Widzimy ze strony niektórych instytucji państwowych pozytywne działania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Prokuratoria Generalna RP, która swymi działaniami i opiniami prezentuje niezwykle racjonalne podejście do zawierania ugód i aneksów do umów, które łagodzą skutki Siły Wyższej. Pochwała należy się też Urzędowi Zamówień Publicznych i GDDKiA wpisującym się w ten trend. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia w tej sprawie, wiele instytucji do przekonania. Dlatego szczególny nacisk będziemy chcieli położyć na kwestie dopuszczalności i sposobu zawierania aneksów dotyczących Siły Wyższej, a także rozliczania roszczeń „waloryzacyjnych”.

Co bardzo ważne, nasz program został tak skonstruowany, aby konferencja służyła nie tylko wykonawcom, ale i zamawiającym, aby pomóc im w takim procedowaniu, które będzie zapewniało im bezpieczeństwo prawne. Wierzymy w to, że nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych działań i porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego i to będzie naszą myślą przewodnią.

Jak zawsze wysoki poziom merytoryczny panelistów, wykładowców i uczestników będzie gwarancją tego, iż udział w konferencji będzie dla Państwa satysfakcjonujący.

Tym razem, po ponad 2 latach znów spotykamy się z Państwem osobiście. Zdalna forma konferencji niewątpliwie zdała egzamin i miała bardzo dużo plusów, jednak nic nie zastąpi osobistego kontaktu, rozmów w kuluarach i wspólnej kolacji.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Czytaj więcej
Tomasz Latawiec

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Skoczyński Tomasz

Tomasz Skoczyński

Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego
przy Stowarzyszeniu

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

PARTNERZY

logo mazuro

ZADAJESZ PYTANIA

SPRAWDZASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIE

OCENIASZ WYKŁADY
I PRELEKCJE

PRELEGENCI

PROGRAM

8.30

Otwarcie rejestracji uczestników, poranna kawa

09.25 – 09.30

Otwarcie Konferencji

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Członek SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

9.30 – 10.40

Wykład wprowadzający + dyskusja uczestników

Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen – z perspektywy doświadczeń Prokuratorii Generalnej RP

Mariusz Haładyj, radca prawny, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 

10.40 – 11.30

Wykład 1

7 zasad efektywnego roszczenia waloryzacyjnego

Paweł Zejer, Inżynier Konsultant, INAB Sp. z o.o., Członek SIDiR

11.30 – 12.15
Rozmowa Ekspertów 1

Czy odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków, mimo spełnienia przesłanek dopuszczalności zmiany umowy, może być uznana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Członek SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

Piotr Mazuro, adwokat, Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.40

Rozmowa Ekspertów 2

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 – co, jak i kiedy można zmienić?

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI – Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów;

Agnieszka Suchecka, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., Członek SIDiR

13.40 – 14.50

Rozmowa Ekspertów 3

Skutki siły wyższej w praktyce kontraktowej – przygotowanie umów, ich wykonywanie oraz spory w praktyce polskiej i międzynarodowej

Maciej Jamka, adwokat, DWF Poland;

Patrycja Treder, adwokat, DWF Poland;

Łukasz Gembiś, adwokat, DWF Poland, członek SIDiR

14.50 – 15.50

Lunch

15.50 – 16.35

Warsztat 1

Praktyczne aspekty waloryzowania umów o roboty budowalne. Studium przypadku

Michał Siejda, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Członek SIDiR

16.35 – 16.50

Ogłoszenie wyników VII edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów i wręczenie nagród.

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Grzegorz Piskorz, Inżynier Konsultant, Członek Zarządu SIDiR, Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR

16.50 – 17.35

Rozmowy przy stolikach ekspertów

Udział w rozmowach po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca przy stoliku

Stolik 1 – Michał Siejda, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.;

Stolik 2 – Piotr Stenko, CMS;

Stolik 3 – Patrycja Treder, Łukasz Gembiś, DWF Poland;

Stolik 4Elżbieta Viroux, Viroux & Partners;

Stolik 5Kamil Pociecha, DZP

Stolik 6 Piotr Mazuro, Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

19.00 – 23.00

Uroczysta kolacja w podziemiach Hotelu Bellotto

9.00 – 10.20

Rozmowa Ekspertów 4

Klauzule przeglądowe jako wskazanie możliwości wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Członek SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

Kamil Furman, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Eurovia Polska S.A. (VINCI Construction);

Jarosław Jerzykowski, radca prawny, Jerzykowski i Wspólnicy, Członek SIDiR

10.25 – 11.25

Wykład motywująco-inspirujący

Jak naprawdę dbać o swój rozwój?

Radosław Kotarski, mówca, wykładowca, przedsiębiorca, autor książek oraz programów historycznych i popularnonaukowych

11.25 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.30

Debata Oxfordzka

Czy regulacje dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków wymagają zmian legislacyjnych?

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Piotr Stenko, radca prawny, CMS;

Michał Skorupski, Inżynier Konsultant, KPMG, Członek SIDiR

12.35 – 13.35

Rozmowa Ekspertów 5

Sposoby udowadniania wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron oraz ich wpływu na realizację umowy

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Elżbieta Viroux, radca prawny, Viroux & Partners;

Tomasz Darowski, radca prawny, DZP

13.35 – 14.35

Lunch

14.35 – 15.20

Wykład 2

Procedura zmiany umowy w wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków (aneks, mediacje, koncyliacje, proces sądowy), z perspektywy zamawiającego

Joanna Rudnicka, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A.

15.25 – 16.10

Warsztat 2

Jak z perspektywy zamawiającego bezpiecznie zawrzeć ugodę z wykonawcą?

Łukasz Kosmala, radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych AD CASUM – Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy Sp.p.

16.10 – 16.20

Podsumowanie Konferencji

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Członek SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

ZGŁOŚ

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

REJESTRACJA

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Bellotto
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa

+48 22 829 64 44
+48 606 367 368
[email protected]
www.hotelbellotto.pl

Hotel Bellotto w Warszawie

Wyjątkowy hotel na mapie Warszawy, usytuowany na Starym Mieście, w murach XVI-wiecznego Pałacu Prymasowskiego, zaprojektowany z dbałością o najmniejszy szczegół i urządzony z szacunkiem do tradycji.

Sale konferencyjne Hotelu Bellotto nawiązują do oryginalnych, renesansowych wnętrz, umiejętnie łącząc tradycję z komfortową nowoczesnością.

REJESTRACJA

Koszt: 2.000,00 zł netto + 23% VAT za udział w 2-dniowej konferencji i w uroczystej kolacji.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejstracja zamknięta.