spin

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR mam przyjemność zaprosić Państwa na naszą kolejną konferencję, której tematem będzie „Realizacja kontraktów budowlanych w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem Siły Wyższej”.

Na pierwszy rzut oka temat wydaje się znany i wielokrotnie już dyskutowany, jednak otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że jest on aktualny jak nigdy wcześniej.

Już prawie zdążyliśmy nacieszyć się, że pandemia COVID-19 powoli ustępuje, że jest szansa na powolny powrót do normalności, ale niestety życie znowu nas niemile zaskoczyło. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest nie tylko zdarzeniem militarnym i politycznym, ale też wywołała szereg konsekwencji gospodarczych. Niespotykany wzrost cen surowców, szczególnie ropy i gazu, a co się z tym wiąże wzrost kosztów praktycznie wszystkich materiałów, braki w materiałach produkowanych w Ukrainie i Rosji, przerwane szlaki komunikacyjne, to tylko niektóre konsekwencje wojny w Ukrainie. Jakby tego było mało inflacja, która rośnie na niespotykaną skalę od wielu lat i cały czas jeszcze nie do końca rozwiązane negatywne konsekwencje pandemii.

Można wręcz sobie zadać pytanie czy aktualna sytuacja permanentnie występującej siły wyższej jest dla nas czymś nieprzewidywalnym, czy nie powinniśmy wpisać w swoje działania aspektu nieprzewidywalności? Jak w takiej sytuacji realizować i rozliczać kontrakty, jak przygotować umowę, aby zawierała sprawiedliwe dla obu stron postanowienia łagodzące skutki siły wyższej.

Niewątpliwie widzimy ze strony niektórych instytucji państwowych pozytywne działania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Prokuratoria Generalna RP, która swymi działaniami i opiniami prezentuje niezwykle racjonalne podejście do zawierania ugód i aneksów do umów, które łagodzą skutki siły wyższej. Pochwała należy się też Urzędowi Zamówień Publicznych i GDDKiA wpisującym się w ten trend. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia w tej sprawie, wiele instytucji do przekonania. Dlatego szczególny nacisk będziemy chcieli położyć na kwestie dopuszczalności i sposobu zawierania aneksów dotyczących siły wyższej, a także rozliczanie roszczeń „waloryzacyjnych”.

Co bardzo ważne, nasz program został tak skonstruowany, aby konferencja służyła nie tylko wykonawcom, ale i zamawiającym, aby pomóc im w takim procedowaniu, które będzie zapewniało im bezpieczeństwo prawne. Wierzymy w to, że nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych działań i porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanemu i to będzie naszą myślą przewodnią.

Na te i nie tylko na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć podczas naszej konferencji. Jak zawsze wysoki poziom merytoryczny panelistów, wykładowców i uczestników będzie gwarancją tego, iż udział w konferencji będzie dla Państwa satysfakcjonujący.

Tym razem, po ponad 2 latach znów spotykamy się z Państwem osobiście. Zdalna forma konferencji niewątpliwie zdała egzamin i miała bardzo dużo plusów, jednak nic nie zastąpi osobistego kontaktu, rozmów w kuluarach i wspólnej kolacji.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Czytaj więcej
Tomasz Latawiec

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Skoczyński Tomasz

Tomasz Skoczyński

Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego
przy Stowarzyszeniu

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

AKTYWNIE UCZESTNICZ W KONFERENCJI

ZADAJESZ PYTANIA

SPRAWDZASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIE

OCENIASZ WYKŁADY
I PRELEKCJE

PRELEGENCI

PROGRAM

8.30

Otwarcie rejestracji uczestników, poranna kawa

09.25 – 09.30

Otwarcie Konferencji

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

9.30 – 10.40

Wykład wprowadzający + dyskusja uczestników

Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen – z perspektywy doświadczeń Prokuratorii Generalnej RP

Mariusz Haładyj, radca prawny, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 

10.40 – 11.30

Wykład 1

7 zasad efektywnego roszczenia waloryzacyjnego

Paweł Zejer, Inżynier Konsultant, INAB Sp. z o.o., Członek SIDiR

11.30 – 12.15
Wykład 2

Czy odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków, mimo spełnienia przesłanek dopuszczalności zmiany umowy, może być uznana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.40

Rozmowa Ekspertów 1

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 – co, jak i kiedy można zmienić?

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Anna Oleksiewicz, adwokat, Hoogells Oleksiewicz sp. k. Prezes Zarządu ZOPI;

Agnieszka Suchecka, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. Członek SIDiR

13.40 – 14.50

Rozmowa Ekspertów 2

Sposoby udowadniania wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron oraz ich wpływu na realizację umowy

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Rafał Morek, adwokat, DWF Poland, Członek SIDiR, Arbiter z Listy Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Elżbieta Viroux, radca prawny, Kancelaria Viroux & Partners

14.50 – 15.50

Lunch

15.50 – 16.35

Warsztat 1

Praktyczne aspekty waloryzowania umów o roboty budowalne. Studium przypadku

Michał Siejda, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o.; Członek SIDiR

16.35 – 16.50

Ogłoszenie wyników VII edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów i wręczenie nagród

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Grzegorz Piskorz, Inżynier Konsultant, Członek Zarządu SIDiR, Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR

16.50 – 17.35

Rozmowy przy stolikach ekspertów

Udział w rozmowach po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca przy stoliku. Każdy stolik – 10 miejsc

Stolik 1 – Michał Siejda, Inżynier Konsultant, , BIKTL Sp. z o.o.; Członek SIDiR;

Stolik 2 – Piotr Stenko, radca prawny, CMS;

Stolik 3

Stolik 4

Stolik 5

17.35 – 17.45

Podsumowanie pierwszego dnia

19.00 – 23.00

Uroczysta kolacja w podziemiach Hotelu Bellotto

9.00 – 10.20

Rozmowa Ekspertów 3

Klauzule przeglądowe jako wskazanie możliwości wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

Kamil Furman, EUROVIA S.A.

10.25 – 11.25

Wykład motywująco-inspirujący

Jak naprawdę dbać o swój rozwój?

Radosław Kotarski, mówca, wykładowca, przedsiębiorca, autor książek oraz programów historycznych i popularnonaukowych

11.25 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.30

Wykład 3

Realizacja robót w okresie działania Siły Wyższej i skutków działania Siły Wyższej – możliwe scenariusze i konsekwencje:

  • zawieszenie realizacji kontraktu
  • odstąpienie od kontraktu
  • zmiana kontraktu

12.35 – 13.35

Warsztat 2

Siła Wyższa i skutki działania Siły Wyższej – przegląd orzecznictwa

Piotr Stenko, radca prawny, CMS

13.35 – 14.35

Lunch

14.35 – 15.20

Wykład 4

Procedura zmiany umowy w wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków (aneks, mediacje, koncyliacje, proces sądowy), z perspektywy zamawiającego

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

15.25 – 16.10

Warsztat 3

Jak z perspektywy zamawiającego bezpiecznie zawrzeć aneks z wykonawcą?

Łukasz Kosmala, radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych AD CASUM – Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy Sp.p.

16.10 – 16.20

Podsumowanie Konferencji

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A., Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

ZGŁOŚ

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

REJESTRACJA

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Bellotto
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa

+48 22 829 64 44
+48 606 367 368
[email protected]
www.hotelbellotto.pl

Hotel Bellotto w Warszawie

Wyjątkowy hotel na mapie Warszawy, usytuowany na Starym Mieście, w murach XVI-wiecznego Pałacu Prymasowskiego, zaprojektowany z dbałością o najmniejszy szczegół i urządzony z szacunkiem do tradycji.

Sale konferencyjne Hotelu Bellotto nawiązują do oryginalnych, renesansowych wnętrz, umiejętnie łącząc tradycję z komfortową nowoczesnością.

REJESTRACJA

Koszt: 2.000,00 zł netto + 23% VAT za udział w 2-dniowej konferencji i w uroczystej kolacji.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodaj kolejną osobę