spin

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR mam przyjemność zaprosić Państwa na XI edycję Konferencji, której tematem będą Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi intelektualne – wybrane aspekty.

Aktualna praktyka wskazuje, że w umowach o roboty budowlane wciąż jeszcze spotykamy się z brakiem równowagi stron, jednostronnym przypisaniem ryzyka oraz nieadekwatnymi karami umownymi. Zapewne to zainicjowało opracowanie przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacji co do postanowień wzorów umów lub innych czynności prawnych. Pochwalamy tę inicjatywę, która dąży do tego, że umowy będą bardziej sprawiedliwe, zrozumiale, jednoznaczne i precyzyjne.

Jednakże umowy na roboty budowlane to jedynie fragment zagadnienia, który chcemy poruszyć. W szczególności skupimy się na analizie praktyk związanych z przygotowaniem i realizacją umów dotyczących usług intelektualnych, zwłaszcza w obszarze projektowania oraz usług inżynieryjnych. Te usługi stanowią kluczowy element procesu inwestycyjnego pod względem przygotowania, realizacji i rozliczeń. Obecna jakość tych umów budzi jednak istotne zastrzeżenia w całym środowisku budowlanym.

Należy podkreślić, że „dobre praktyki” bazują na doświadczeniu i standardach. Z tymi mamy jednak problemy, bowiem w przygotowaniu wzorów umów – poza powszechnie stosowanymi w Polsce wzorami umów FIDIC, brakuje kompleksowych standardów. Dlatego też SIDiR podjął się wyzwania stworzenia Standardów Realizacji Inwestycji, a trzecia edycja tych standardów ukaże się w tym roku. O tym też będziemy dyskutowali podczas konferencji.

Program XI edycji Konferencji został „uszyty na miarę” aby sprostać potrzebom wszystkich zainteresowanych tematyką umów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Nie trzeba podkreślać, że poziom merytoryczny konferencji organizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy SIDiR jest gwarancją stałego podnoszenia jakości edycja po edycji.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału!

Tomasz Latawiec

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Skoczyński Tomasz

Tomasz Skoczyński

Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego
przy Stowarzyszeniu

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

PARTNERZY

logo mazuro
skrzypczak logo kancelaria cmyk podpis

ZADAJESZ PYTANIA

SPRAWDZASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIE

OCENIASZ WYKŁADY
I PRELEKCJE

PRELEGENCI

PROGRAM

8.30

Otwarcie rejestracji uczestników, poranna kawa

9.30 – 9.35

Otwarcie Konferencji

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR, Członek SIDiR;

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A.; Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

9.35 – 10.45

Wykład wprowadzający + dyskusja uczestników

Wytyczne dotyczące przygotowania umowy w sprawie zamówienia publicznego – z perspektywy doświadczeń Prokuratorii Generalnej RP

Mariusz Haładyj, radca prawny, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 

10.45 – 11.45

Rozmowa Ekspertów 1

Dobre praktyki w kształtowaniu praw i obowiązków stron umów w sprawie zamówienia publicznego na usługi intelektualne

Tomasz Domaradzki, Wiceprezes Zarządu ZOPI;

Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu ZOPI;

Marek Rytlewski – Przewodniczący Rady Związku ZOPI

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.00

Rozmowa Ekspertów 2

Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane – klauzule abuzywne, waloryzacja wynagrodzenia, rozstrzyganie sporów – prowadzące do zachowania równowagi stron

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR, Członek SIDiR;

Marek Borkowski, Wiceprezes Zarządu Aquanet S.A.;

Tomasz Darowski, radca prawny, Kancelaria DZP; Członek SIDiR;

Jarosław Jerzykowski, radca prawny, Jerzykowski i Wspólnicy; Członek SIDiR

13.00 – 14.00

Rozmowa Ekspertów 3

Strategie dochodzenia kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu

Maciej Jamka, adwokat, DWF Poland;

Marcin Bisikiewicz, radca prawny, DWF Poland (od 1 X 2023);

Łukasz Gembiś, adwokat, DWF Poland; członek SIDiR;

Patrycja Treder, adwokat, DWF Poland

14.00 – 15.00

Lunch

15.00 – 16.00

Rozmowa Ekspertów 4

Rola Inżyniera w procesie przygotowania zmiany do umowy w związku z nadzwyczajnymi zmianami okoliczności

Izabela Gubała – ZBM S.A.;

Piotr Mazuro, adwokat, Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni;

Piotr Pazdan – Prezes Zarządu SKARS Sp. z o.o.

16.00-16.45

Wykład 1

Value engineering – Klauzula 13.2 Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce systemu zamówień publicznych. Jak przygotować brzmienie zapisów umownych i jak je stosować w praktyce

Piotr Skrzypczak, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skrzypczak; Członek SIDiR

16.45

Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR, Członek SIDiR

19.00 – 23.00

Kolacja

W trakcie której odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w VIII edycji Konkursu dla Młodych Profesjonalistów

9.00

Poranna kawa

9.30 – 10.30

Rozmowa Ekspertów 5

Jednostronne zakończenie umów o roboty budowlane i usługi intelektualne: przygotowanie do zakończenia obowiązywania umowy i jej zakończenie

Andrzej Rogiński, Inżynier Konsultant; Członek SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A.; Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Piotr Stenko, radca prawny, kancelaria CMS; Członek SIDiR;

Elżbieta Viroux, radca prawny, Viroux & Partners

10.30 – 11.30

Rozmowa Ekspertów 6

Istota i znaczenie opinii eksperckich w polubownych metodach rozstrzygania sporów

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Rafał Morek, adwokat, kancelaria CMS; Członek SIDiR;

Agnieszka Suchecka, radca prawny; Członek SIDiR;

Artur Woźnicki, radca prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.30

Wykład 2

Kary umowne w umowach o roboty budowlane i usługi intelektualne oraz ich stosowanie w praktyce

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A.; Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

12.30 – 13.30

Rozmowa Ekspertów 7

Standardy Realizacji Inwestycji

Tamara Małasiewicz, Inżynier Konsultant, Dyrektor Zarządzająca SIDiR;

Kamil Pociecha, radca prawny, Członek SIDiR;

Michał Skorupski, Inżynier Konsultant, Członek SIDiR

13.30 – 14.30

Rozmowa Ekspertów 8

Dlaczego projektant inaczej optymalizuje projekt dla wykonawcy niż dla zamawiającego?

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Andrzej Grabiec, CML Construction Services Sp. z o.o.; Członek SIDiR;

Jarosław Wielopolski, Prezes Zarządu Multiconsult Polska Sp. z o.o.

14.30

Podsumowanie Konferencji

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR, Członek SIDiR;

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, SKP Skoczyński Kolańczyk Rudnicka Kancelaria Prawna S.K.A.; Członek SIDiR, Prezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR

14.45

Lunch

Najczęściej zadawane pytania

Konferencja nie będzie nagrywana.

Materiały z konferencji nie będą udostępnione.

Korzystając z formularza on-line jednorazowo można zarejestrować udział dowolnej liczny osób. W przypadku rejestracji za pomocą formularza do druku, jednorazowo można zgłosić udział do 5 uczestników.

Rejestracja grupowa jest przewidziana dla grup objętych jedną fakturą za uczestnictwo.

Zapraszamy do sekcji rejestracji.

Nie ma takiej możliwości. Przyjmujemy zapisy tylko na pełne wydarzenie.

Tak, każdy uczestnik otrzyma wygenerowane automatycznie zaświadczenie o udziale w konferencji.

ZGŁOŚ

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

REJESTRACJA

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Bellotto
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa

+48 22 829 64 44
+48 606 367 368
[email protected]
www.hotelbellotto.pl

Hotel Bellotto w Warszawie

Wyjątkowy hotel na mapie Warszawy, usytuowany na Starym Mieście, w murach XVI-wiecznego Pałacu Prymasowskiego, zaprojektowany z dbałością o najmniejszy szczegół i urządzony z szacunkiem do tradycji.

Sale konferencyjne Hotelu Bellotto nawiązują do oryginalnych, renesansowych wnętrz, umiejętnie łącząc tradycję z komfortową nowoczesnością.

REJESTRACJA

Koszt: 2.300,00 zł netto + 23% VAT za udział w 2-dniowej konferencji i w uroczystej kolacji.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodaj kolejną osobę