V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej

Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia

Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne

 

Warszawa 22-23.11.2018

Widzimy się za

Program

2018-11-22

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:00

Otwarcie Konferencji

Prowadzący: Tomasz Skoczyński (SIDiR), Tomasz Latawiec (SIDiR)

10:00 - 10:15

Waloryzacja umowna wynagrodzenia a nadzwyczajna zmiana stosunków – referat wprowadzający

Prowadzący: Jacek Bendykowski (SIDiR)

10:15 - 10:45

Rebus sic stantibus w praktyce – analiza przypadków

Prowadzący: Przemysław Drapała (Jara, Drapała & Partners)

10:45 - 11:30

Jak jest, a jak być powinno - przykłady klauzul waloryzacyjnych

Prowadzący: Tomasz Skoczyński (SIDiR)

11:30 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 12:45

Debata - Tsunami sporów 2.0, czyli powrót do przeszłości

 • Jak opisać waloryzację kontraktu w SIWZ, aby spełnić wymóg określoności i efektywności klauzuli waloryzacyjnej
 • Granica odpowiedzialności Wykonawcy za wzrost kosztu vs. granica nieprzewidywalności;
 • Nieefektywność Wykonawcy, a faktycznie niezbędne do poniesienia koszty, które powinny być waloryzowane;
 • Warunki efektywnego zarządzania kontraktami w dobie nieprzewidywalnego wzrostu cen;

Uczestnicy: Michał Skorupski (SIDiR), Barbara Michalska (I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście), Michał Lempkowski (SIDiR), Anna Stelmaszyk–Świerczyńska (Urząd Morski w Gdyni), Tomasz Latawiec (SIDiR), uczestnicy konferencji

12:45 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:45

Modyfikacje klauzuli 13.8 WK FIDIC – sukces czy porażka – analiza przypadków

Prowadzący: Tomasz Darowski (SIDiR)

15:15 - 15:45

Ryzyko zmiany Kosztu w Czasie na Ukończenie i w przedłużonym Czasie na Ukończenie – przypisanie odpowiedzialności Stronom kontraktów

Prowadzący: Krzysztof Wiśniewski (SIDiR)

15:45 - 16:15

Możliwość wprowadzenia waloryzacji w kontraktach, w których tego nie przewidziano - z punktu widzenia kwalifikowalności kosztów i procesu rozliczeń z UE

Prowadzący: Przemysław Wróbel (CUPT)

16:15 - 16:45

Kalkulacje kosztorysowe na roboty budowlane - aspekty praktyczne dla potrzeb zmiany wynagrodzenia

Prowadzący: Balbina Kacprzyk (SKB)

16:45 - 17:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Prowadzący: Tomasz Latawiec (SIDiR)

17:30 - 17:35

Uroczysta kolacja

19:00
2018-11-23

Poranna kawa

09:30 - 10:00

Bankructwo branży budowlanej w złotych czasach dla infrastruktury – fikcja czy fakt

Prowadzący: Andrzej Puta (Euler Hermes)

10:00 - 10:30

Ryzyko utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych = ryzyko wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych

Prowadzący: Wojciech Hartung (STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi)

10:30 - 11:00

Termin na wytoczenie powództwa waloryzacyjnego

Prowadzący: Paweł Lewandowski (Domański Zakrzewski Palinka sp. k.)

11:00 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:15

Debata Oksfordzka

 1. Za i przeciw waloryzacji kontraktów, w których nie przewidziano waloryzacji wobec obecnego wzrostu cen materiałów i robocizny.
 2. Czy w obecnym systemie prawnym istnieje transparentny, wydajny, bezpieczny i sprawiedliwy sposób waloryzacji kontraktów publicznych?
 3. Czy waloryzacja umowna wynagrodzenia może być skutecznym narzędziem zapobiegania sporom?
 4. Czy powinno się wprowadzić systemowe rozwiązania w zakresie waloryzacji kontraktów z lat 2016 – 2018?

Uczestnicy Strona Wykonawców: Andrzej Grabiec (SIDiR), Strona Zamawiających: Marcin Skromak (SIDiR)
Moderator: Tomasz Skoczyński
Udział: uczestnicy konferencji

12:15 - 13:45

A jednak da się inaczej – warunki dla pozasądowych ścieżek załatwiania sporów w zamówieniach publicznych

Prowadzący: Honorata Łopianowska (Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

13:45 - 14:15

Podsumowanie Konferencji

Prowadzący: Tomasz Skoczyński (SIDiR)

14:15 - 14:30

Lunch

14:30

Rejestracja

Koszt udziału w konferencji, wraz z udziałem w uroczystej kolacji to 1200 zł + VAT

Koszt udziału w konferencji, wraz z udziałem w uroczystej kolacji dla:

 • Członków SIDIR, Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy SIDiR i Rozjemców SIDIR
 • Uczestników poprzednich edycji konferencji arbitrażowej
 • Studentów i absolwentów studiów podyplomowych pn.: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

to 800 zł + VAT

Warunki uczestnictwa

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Sąd Arbitrażowy przy SIDiR) prześle uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT.
 2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: [email protected]).
 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: [email protected]). W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 listopada 2018 r. organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po dniu 1 listopada 2018 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w Konferencji).
Rejestracja jeszcze nie jest dostępna! Zapraszamy wkrótce.

Organizator

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR (za Międzynarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC) uważa, że działalność zawodowa niezależnych inżynierów konsultantów jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i jego środowiska. Zatem aby inżynier pracował wydajnie nie tylko on sam musi stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, ale również i społeczeństwo musi szanować uczciwość i zaufać osądowi przedstawicieli tego zawodu oraz wynagradzać ich godziwie.

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów, w tej liczbie do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego. Działalność SIDiR przyczynia się więc do lepszego przygotowania polskich konsultantów, inwestorów i wykonawców do wyzwania, jakim jest nadchodząca konieczność stosowania się do wymagań wspólnego europejskiego rynku budownictwa, a także ułatwia wchodzenie na rynki zagraniczne jako równorzędni partnerzy, a nie tylko jako dostarczyciele siły roboczej.

Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Organami Sądu są: Prezydium Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz, powołani przez Zarząd SIDiR, starannie dobrani do jak najlepszego wykonywania swoich funkcji.

Podstawą postępowania jest zapis na Sąd (umowa o arbitraż). Modelowa klauzula arbitrażowa ma następujące brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Spór może zostać poddany orzecznictwu Sądu także po powstaniu sporu.

Aktualna wersja Regulaminu Sądu z lutego 2015 r. zawiera postanowienia służące efektywnemu i sprawiedliwemu postępowaniu i rozstrzyganiu.

Miejsce

The Westin Warsaw - miejsce konferencji Warunki Kontraktowe FIDIC Edycja 2017 Nowe Standardy Realizacji Inwestycji

Miejsce konferencji – Hotel Westin Warszawa

Hotel Westin Warsaw jest doskonale usytuowany w biznesowym centrum Warszawy, kilka kroków od Pałacu Kultury i Nauki, centrum handlowego Złote Tarasy oraz Ronda ONZ, gdzie znajduje się stacja metra linii M2. Nowoczesna architektura, nietuzinkowe wnętrza i troskliwa obsługa zadbają aby nasze spotkanie przebiegało w doskonałej, merytorycznej atmosferze.

Adres

al. Jana Pawła II 21,
00-854 Warszawa, Polska
Strona www

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 404
00-074 Warszawa
tel: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]
Dyrektor Zarządzający SIDiR
Tamara Małasiewicz
e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © SIDiR 2015 - 2018
Obsługa serwisu virbit.pl