VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR

Roszczenia w budownictwie

Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi

Warszawa, 25-26 listopada 2019


Konferencja objęta Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Logo UZP

Partnerzy konferencji

Widzimy się za

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że tegoroczna Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) została objęta honorowym patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To już VI edycja Konferencji, Ci z Państwa, którzy byli uczestnikami w zeszłym roku, pamiętają zapewne olbrzymie zainteresowanie zaproponowaną tematyką. Nie inaczej będzie – tak sądzimy – także tym razem. Pomimo tego, że wydaje się, że powtarzamy ubiegłoroczny program, to jednak możemy zapewnić, że tak nie jest. Dlaczego po raz kolejny chcemy Państwa namówić do wzięcia udziału w Konferencji poświęconej waloryzacji kontraktów i nadzwyczajnej zmianie stosunków? Bo temat jest bardzo aktualny i coraz dotkliwiej uderza zarówno w zamawiających, jak i wykonawców. Ten ostatni rok pokazał nam wszystkim bardzo dobitnie, jak na braku waloryzacji tracą bez wyjątku wszyscy. Wykonawcy mający coraz większe kłopoty finansowe, zamawiający płacący ogromne wynagrodzenia za dokończenie porzuconych kontraktów, podwykonawcy, którzy nie otrzymali zapłaty, a wreszcie my wszyscy, którzy czekamy na zakończenie wielu inwestycji.

Kolejny rok dyskutujemy o problemie waloryzacji i cały czas nie potrafimy wypracować z zamawiającymi schematu postępowania dającego stronom kontraktów budowlanych szansę na szybkie i sprawiedliwe zakończenie sporów dotyczących waloryzacji i nadzwyczajnych wzrostów cen materiałów, robocizny i usług. Że sytuacja jest zła, nie trzeba nikogo przekonywać, że kierowanie spraw do sądów jest na dzień dzisiejszy jedyną drogą, też chyba wszyscy wiedzą. Czy na pewno tak być musi?

Podczas Konferencji będziemy szukali argumentów, że można inaczej podchodzić do problemu waloryzacji toksycznych kontraktów. Nikomu przecież nie służy porzucanie kontraktów i ich kończenie po terminie i za znacznie wyższe wynagrodzenie.

Wzorem roku ubiegłego zaplanowaliśmy wystąpienia indywidualne oraz dwie debaty. Tematyka obejmuje szczegółowe kwestie proceduralne w odniesieniu do wymagań przepisów prawa w zakresie waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany stosunków, a także postrzeganie tego problemu oczami zamawiających i wykonawców.

Mamy nadzieję, że Konferencja da odpowiedź na postawione pytania, a uczestnicy posiądą unikatową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Choćby na temat tego, jak stosować zasadę „Rebus sic stantibus”, czy też klauzule waloryzacyjne. A także jak dochodzić swoich racji przed sądami, skoro już do sporów rozstrzyganych przed nimi doszło. I jak wyliczać ewentualne koszty dodatkowe i straty, aby sędziowie uznali je za zasadne. Wreszcie, jak tworzyć poprawne i „bezpieczne” dla Stron, ale zwłaszcza dla Zamawiających warunki umowy, by środki publiczne były wydatkowane efektywnie i skutecznie, co następuje tylko wtedy, gdy cel zostaje osiągnięty, a więc gdy inwestycja publiczna jest zakończona przy zachowaniu w miarę planowanego terminu i budżetu.

Wierzymy też, że nasze debaty i apele mają sens. Przecież nie jest tak, że nic nie udało się przez ten rok zrobić. Naszym wspólnym sukcesem, zarówno SIDiRu, naszych członków, ale też innych organizacji branżowych jest to, że po wielu latach starań wreszcie udało nam się przekonać stronę publiczną do tego, aby do kontraktów wprowadzać rzeczywiste jak i skuteczne klauzule waloryzacyjne. Niestety znajdą one zastosowanie dopiero w przyszłości. To jednak jest już jakiś sukces, który daje nadzieje, że uda nam się osiągnąć jeszcze więcej, że uda nam się przekonać zamawiających do rozwiązania problemu waloryzacji „starych” kontraktów.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Roszczenia w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi”.

Tomasz Skoczyński
Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców


Szanowny Pan
Tomasz Latawiec
Prezes
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR

W nawiązaniu do prośby o objęcie patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) pt. „Roszczenia w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimf, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2019 r. w Warszawie, serdecznie dziękuję za tę propozycję.

Pragnę poinformować, że miło mi będzie objąć to wydarzenie honorowym patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wyrażam nadzieję, że tematyka Konferencji, ważna również z perspektywy zamówień publicznych, wzbudzi zainteresowanie szerokiego grona uczestników oraz umożliwi dyskusję i wymianę doświadczeń we wskazanym obszarze.

Jednocześnie odpowiadając na Państwa deklarację zawartą we wniosku o patronat zgłaszam udział w powyższym przedsięwzięciu dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Hubert Nowak

UZP/DIEAS/068/42/19/AŁ

Pismo Prezesa UZP

Program

2019-11-25

Rejestracja uczestników

09:00 - 9:30

Otwarcie Konferencji

09:30 - 09:30

Referat wprowadzający: Nowe Prawo zamówień publicznych a równe traktowanie stron

Prowadzący: Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych)

09:30 - 10:00

Rok po konferencji „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków - spory o zmianę wynagrodzenia”. Analiza stanu bieżącego

10:00 - 10:30

Pozafinansowe roszczenia związane z czasem realizacji zamówienia. Aspekty prawne

10:30 - 11:00

Finansowe roszczenia związane z czasem realizacji zamówienia. Aspekty prawne

11:00 - 11:30

Sposoby określenia roszczeń pozafinansowych oraz wyliczenia roszczeń finansowych

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:30

Obrona zamawiającego /inwestora przed roszczeniami wykonawców

12:30 - 13:15

Debata

Czy droga sądowa jest jedyną metodą na uratowanie toksycznych kontraktów?

 • Jak skorzystać z dobrodziejstwa znowelizowanych ustaw o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych;
 • Czy zamawiający publiczni mogą być inicjatorem wprowadzenia zmiany do umowy w oparciu o zasadę rebus sic stantibus;
 • Porzucone kontrakty a interes społeczny;

Uczestnicy:
Bogdan Artymowicz (Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych)
Honorata Łopianowska (Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)
Zrinka Perčić (radca prawny)
Marcin Skromak (Radca prawny)
Dariusz Koba (Koba Consulting Group)
Jacek Bendykowski – Moderator
Udział: uczestnicy konferencji

13:15 - 14:45

Lunch

14:45 - 15:45

Sądowe dochodzenie roszczeń o waloryzację kontraktów z lat 2015-2017  – mity, fakty i realne perspektywy

15:45 - 16:15

Działania zamawiających i wykonawców w trakcie realizacji kontraktów w czasach występowania nadzwyczajnych zmian stosunków

16:15 - 16:45

Praktyczny aspekt procedury roszczeniowej w zamówieniu publicznym – czy i kiedy dochodzić roszczenia

Prowadzący: Piotr Skrzypczak

16:45 - 17:15

Spory między uczestnikami procesu inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe mechanizmy obronne

Prowadzący: Grzegorz Romanowicz

17:15 - 17:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

17:30 - 17:35

Uroczysta kolacja

19:00
2019-11-26

Poranna kawa

09:00 - 09:30

Dochodzenie roszczeń na podstawie klauzuli waloryzacyjnej. Aspekty prawne

09:30 - 10:00

Sposoby wyliczenia roszczeń waloryzacyjnych opartych na klauzulach waloryzacyjnych

10:00 - 10:30

Dochodzenie roszczeń waloryzacyjnych na podstawie art. 3571 Kc (rebus sic stantibus). Aspekty prawne

Prowadzący: Rafał Morek (SIDiR)

10:30 - 11:00

Jak skutecznie udowodnić nieprzewidywalność i nadzwyczajną zmianę stosunków – analiza możliwych scenariuszy

Prowadzący: Michał Siejda (SIDiR)

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:00

Debata Oksfordzka

 1. Zawieranie ugody w sprawach o nadzwyczajną zmianę stosunków jest najprostszym sposobem zapobiegania sporom.
 2. Brak zgody zamawiającego na waloryzację to sprzeniewierzenie finansów publicznych.
 3. „Rebus sic stantibus” może być nadzieją dla zamawiających w przypadku możliwości porzucenia kontraktów.

Uczestnicy debaty:

Tez tych bronić będzie ze strony Wykonawców: Iwona Zielińska (SIDiR)

Przeciwny tym tezom będzie ze strony Zamawiających: Paweł Rychel

Moderator: Tomasz Skoczyński (SIDiR)

Udział: uczestnicy konferencji

12:00 - 13:30

ArchDesk - narzędzie do zarządzania kontraktami

13:30 - 14:00

Wręczenie nagród w Konkursie Young Professionals SIDiR

14:00 - 14:15

Dyskusja / Podsumowanie Konferencji

14:15 - 14:30

Lunch

14:30

Ulotka informacyjna

Ulotka konferencji

Już dziś pobierz ulotkę konferencji
Roszczenia w budownictwie
Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi

Ulotka zawiera: ogólne informacje o konferencji, program, formularz rejestracji.

Pobierz

Prelegenci

Rejestracja

Brak wolnych miejsc

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta.

Organizator

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR (za Międzynarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC) uważa, że działalność zawodowa niezależnych inżynierów konsultantów jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i jego środowiska. Zatem aby inżynier pracował wydajnie nie tylko on sam musi stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, ale również i społeczeństwo musi szanować uczciwość i zaufać osądowi przedstawicieli tego zawodu oraz wynagradzać ich godziwie.

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów, w tej liczbie do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego. Działalność SIDiR przyczynia się więc do lepszego przygotowania polskich konsultantów, inwestorów i wykonawców do wyzwania, jakim jest nadchodząca konieczność stosowania się do wymagań wspólnego europejskiego rynku budownictwa, a także ułatwia wchodzenie na rynki zagraniczne jako równorzędni partnerzy, a nie tylko jako dostarczyciele siły roboczej.

FIDIC
EFCA

Partnerzy konferencji

Archdesk

Archdesk to innowacyjne rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy, stworzone dla branży budowlanej i produkcyjnej. Można go wykorzystać do optymalizacji procesu zakupów, tworzenia wycen zamówień, zarządzania projektami, kontroli budżetów przypisanych do projektu czy raportowania. System został opracowany przez doświadczonych ekspertów w branży, dzięki czemu rozwiązuje realne problemy, przed którymi stoją firmy, optymalizując cały przepływ pracy w firmie, a nie tylko poszczególne procesy. Pozwala nadzorować plan pracy, dostosowywać procesy do projektów i zarządzać płatnościami. Sprawia że przepływ pracy w firmie jest klarowny, a przechowywane dane są bezpieczne.

Dzięki dostępności systemu w chmurze, funkcjonalności takie jak

 1. Kontrola budżetów,
 2. Księgowość projektowa,
 3. Płatności,
 4. Kontrakty i przetargi

są w zasięgu ręki, dostępne online (również na urządzeniach mobilnych).

System pozwala modelować zaawansowane procesy, zapewniając pełną kontrolę nad każdym etapem prac. Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi pozwala na łatwy dostęp do konta i przechowywanych w nim danych, z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, co pozwala podejmować lepsze i szybsze decyzje.

https://www.archdesk.co.uk/

BIKTL Sp. z o.o.

Oferta BIKTL Sp. z o.o. skierowana jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego, zwłaszcza zamawiających i wykonawców. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa technicznego, prawnego, zarządzania ryzykiem, sporów kontraktowych oraz wsparcia na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Tworzymy dla naszych Klientów analizy, opinie, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, programy funcjonalno-użytkowe, harmonogramy, matryce ryzyk. Wspieramy swoim doświadczeniem i wiedzą oraz znajomością aktualnych trendów w orzecznictwie, dotyczącym sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie metod analizowania ryzyk kontraktowych, organizacji procesu budowy i harmonogramowania, tworzenia dokumentacji i korespondencji kontraktowej. Specjalizujemy się w tematyce roszczeniowej, wspartej znajomością aktualnego orzecznictwa w zakresie kontraktów drogowych, kolejowych, kubaturowych oraz z dziedziny ochrony środowiska i energetyki.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę już od etapu przygotowania ofert przetargowych, poprzez etap realizacji, aż do zakończenia kontraktu i jego rozliczenia, w tym także na ewentualnej sądowej drodze rozstrzygania sporów. Jesteśmy przygotowani do zajmowania stanowiska w zakresie kwestii technicznych, kontraktowych, prawnych oraz dotyczących spraw spornych.

Wsparcie planowania i przygotowania inwestycji budowlanej | opracowywanie SWIZ i programów funkcjonalno użytkowych | umowy o roboty budowlane i usługi Inżyniera Kontraktu | matryca ryzyk | zarządzanie i administrowanie kontraktami | zarządzanie ryzykami kontraktowymi | harmonogramy | analizy wpływu zdarzeń opóźniających | rozjemstwo i mediacje | opinie techniczne i prawne

http://biktl.com.pl/

Kancelaria DZP

W złożonym otoczeniu rynkowym istotne są kompleksowe i skuteczne rozwiązania. Dostęp do informacji i wiedza przynoszą realne korzyści jedynie wtedy, gdy Twoje decyzje podejmowane są z uwzględnieniem wielu aspektów i niuansów biznesowych. To właśnie jest dla nas „więcej niż prawo”. Nasi klienci darzą nas zaufaniem również dlatego, że uwzględniamy ekosystem branży i rynku na którym działają. Nasza kancelaria oferuje dalece skuteczne rozwiązania prawne, wspólnie wypracowane podczas realizacji projektów. Zapewniamy doradztwo prawne w obszarze następujących praktyk:

Infrastruktura i Energetyka | IP&TMT | Nieruchomości | Podatki | Postępowania Sporne | Life Sciences | Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia | Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe

Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od ponad 25 lat nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach pracuje ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji.

 • 9 praktyk i 40 specjalizacji
 • Biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu
 • Liczne rekomendacje i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach; 70 krajów w sieci relacji biznesowych

https://www.dzp.pl/

Kancelaria JDP

Czołowa polska kancelaria specjalizująca się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym dotyczącym realizacji dużych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, w szczególności kolejowych, drogowych, mostowych, obiektów energetycznych, sieci przesyłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.

Doradzamy i reprezentujemy wykonawców w postępowaniach przeciwko zamawiającym publicznym i prywatnym dotyczących m.in. z roszczeń z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy i innych opóźnień wywołanych przez zamawiających lub niezależnych od wykonawcy, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych, kosztów ogólnych budowy, odstąpienia od umowy, naliczonych kar umownych, gwarancji usunięcia wad i usterek, nadużycia przez inwestora uprawnień z gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej (nielegalne ciągnięcie gwarancji). Reprezentujemy również uczestników procesu budowlanego w szeregu sporów z podwykonawcami, które dotyczą m.in. terminowości oraz prawidłowości robót zrealizowanych przez tych podwykonawców.

W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych powadziliśmy kilkadziesiąt precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. Uzyskane przez naszych prawników rozstrzygnięcia miały niejednokrotnie charakter precedensowy i przełomowy z punktu widzenia naszych klientów i całej branży.

Link: jdp-law.pl

Jerzykowski i Wspólnicy

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem naszej kancelarii jest kojarzenie tych sfer. Pomagamy administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację. Pomagamy partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

Warunki, w których działają nasi Klienci wymagają działań niekonwencjonalnych i zróżnicowanych w zależności od zmieniających się potrzeb. Dlatego też pomoc prawna, której potrzebują, także musi być zróżnicowana i niestandardowa. W stosunku do każdego Klienta staramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie, optymalnie dostosowane do jego potrzeb. Jednakże tradycyjnie wychodzimy z założenia, że jedynie najlepiej jest dostatecznie dobrze. Sukcesy naszej kancelarii to sukcesy naszych Klientów, które mieliśmy możliwość współtworzyć.

http://jerzykowski.pl/

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Skrzypczaka

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Skrzypczaka

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Skrzypczaka pozostaje od roku 2003 kompleksowa obsługa prawno – techniczna procesów inwestycyjnych.

Dbałość o zabezpieczenie interesów Klienta powoduje, iż doświadczony zespół Kancelarii proponuje elastyczny i kompleksowy sposób świadczenia pomocy prawnej, pozostając w pełni dyspozycyjnym w każdym wymaganym miejscu i czasie. Pracami zespołu prawno – technicznego kieruje Mecenas Piotr Skrzypczak, wykorzystując swoje doświadczenie techniczne (w tym uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz praktykę na stanowisku kierownika budowy i kierownika projektów) oraz doświadczenie zdobyte w ramach członkostwa w Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), pełnienia funkcji rozjemcy Komisji Rozjemstwa i arbitra Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

W ramach procesu inwestycyjnego Kancelaria prowadzi stały nadzór inwestycji, występuje przed sądami powszechnymi (w tym także przed Sądem Najwyższym) i arbitrażowymi, organami administracji oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Broker ubezpieczeniowy STBU

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

Jesteśmy polską firmą, którą tworzy wieloosobowy zespół brokerów i specjalistów z dziedziny ubezpieczeń. Zawsze działamy w imieniu klienta, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, poprzez optymalnie przygotowany i wdrożony program ubezpieczeniowy. Kierujemy się ideą „sprawdzonego bezpieczeństwa” – najpierw identyfikujemy potrzeby przedsiębiorstwa i na tej podstawie opracowujemy zindywidualizowaną ofertę ochrony. Jesteśmy z klientem w każdej sytuacji, również po zawarciu umowy ubezpieczenia. Zapewniamy doradztwo, pomagamy w procesie likwidacji szkód i prowadzimy szkolenia prewencyjne.

Ponad 20-letnie doświadczenie gwarantuje naszym klientom wysoką jakość obsługi i profesjonalne wsparcie rozwoju biznesu.

Obsługujemy klientów z wielu branż, w tym budowalnej, inwestycyjnej, produkcyjnej, energetycznej.

http://www.stbu.pl/

Miejsce

Miejsce konferencji – Hotel Sheraton Warszawa

Sheraton Warsaw - miejsce konferencji

Hotel Sheraton Warsaw, od ponad 20 lat, uchodzi za miejsce, które łączy świat biznesu, polityki oraz prywatnych podróży. Przestronne pokoje i apartamenty, bogate zaplecze konferencyjno – eventowe, kuchnia na światowym poziomie, profesjonalna obsługa. Sheraton Warsaw Hotel to miejsce, gdzie każdy może poczuć się jak w domu.
Adres

Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa, Mazowieckie, Polska
Strona www


Pałac Lubomirskich – miejsce uroczystej kolacji

Pałac Lubomirskich - Miejsce uroczystej kolacji

Pałac Lubomirskich – wybudowany w 1712, w 1972 roku w wyniku unikatowej w skali światowej operacji budowlanej przesunięty o 74 stopnie, tak by stał równolegle do osi saskiej, na wprost Parku Saskiego. Pałac znajduje się w odległości zaledwie siedmiuset metrów od Hotelu Westin.
Adres

Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa, Polska
Strona www

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 404
00-074 Warszawa
tel: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]
Dyrektor Zarządzający SIDiR
Tamara Małasiewicz
e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © SIDiR 2015 - 2021
Obsługa serwisu virbit.pl