Michał Skorupski

Michał Skorupski

Inżynier

KPMG

Członek SIDiR

Inżynier budowlany, członek SIDiR, rozjemca. Od lipca 2016 członek Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ma 23 lata doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu organizacji i rozliczeniach inwestycji budowlanych, w tym zarządzaniu sporami w arbitrażu i przed sądem powszechnym. Pracował po stronie zamawiających, konsultantów i wykonawców w kraju i zagranicą, w projektach z zakresu infrastruktury transportowej, energetyki i budownictwa kubaturowego. Swoimi doświadczeniami dzieli się poprzez inicjatywy na rzecz poprawy współpracy stron inwestycji, takie jak Narodowe Forum Kontraktowe, fundacja Best Value Procurement i Komisja Standaryzacji przy SIDiR.