Tomasz Latawiec

Tomasz Latawiec

Inżynier

BIKTL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu SIDiR

Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska”, studia podyplomowe Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym; Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.

Autor licznych opinii prywatnych technicznych i prawnych sporządzanych na zlecenia zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowień sądów.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gospodarki wodno-ściekowej w formule „zaprojektuj wybuduj” oraz „buduj”, infrastruktury drogowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Poznańską oraz Politechnikę Gdańską; wykładowca otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC oraz prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
Autor artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Warunków Kontraktowych FIDIC publikowanych w: Biuletynie Informacyjnym SIDiR „Konsultant”, Inżynierii Bezwykopowej, Inżynierze Budownictwa, Europejskim Doradcy Samorządowym, Geoinżynierii Drogi Mosty Tunele oraz felietonów środowiskowych „Lot koszący”.

Propagator „dobrych praktyk” i standardów w realizacji inwestycji budowlanych oraz zrównoważonych umów o roboty budowlane.