spin

Szanowni Państwo,

siódma edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie będzie inna od poprzednich. Inna, bo życie naokoło nas też jest całkiem inne niż do 2019 r. Pandemia spowodowała, że musieliśmy nauczyć się pracować zdalnie, z poszanowaniem zasad dotyczących dystansu i wyjątkowej dbałości o zdrowie współobywateli. Dlatego też Konferencja A.D. 2021 odbędzie w trybie zdalnym, przy czym zwracamy uwagę na fakt, iż w bieżącej edycji będą tylko moderowane wystąpienia panelowe. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona uczestników rynku inwestycji budowlanych – zamawiających publicznych, samorządowych i komercyjnych, wykonawców, podwykonawców, Inżynierów Konsultantów i prawników, wspierających proces inwestycyjny. Mimo prowadzenia Konferencji w trybie zdalnym każdy z uczestników będzie miał możliwość włączyć się w dyskusję dzięki pomocy specjalistycznej platformy i dedykowanych narzędzi.

Główną osią konferencji Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej będą kwestie związane z wpływem Covid-19 na inwestycje budowlane. Zawsze staraliśmy się, aby tematy naszych konferencji odpowiadały na najbardziej aktualne problemy. Ufamy, że tak będzie i tym razem. Temat jest bardzo istotny, dotyka zarówno zamawiających, jak i wykonawców oraz podwykonawców, co zostało zauważone także przez rząd, który ogłasza co krok kolejne tarcze antycovidowe.

Czas najwyższy, by w gronie ekspertów zastanowić się nad tym, czy ustawy ochronne są dobrodziejstwem, czy przekleństwem dla stron umów o roboty budowlane. Czy lepiej uznać, że Covid-19 to siła wyższa, czy może jednak zauważyć, że na gruncie kontraktów FIDIC można pokusić się o oparcie ewentualnych roszczeń o klauzulę „opóźnienie spowodowane przez władze”, względnie wreszcie, w niektórych sytuacjach powołać się na niemożliwość świadczenia? Wiele można sobie obiecywać po panelu poświęconemu metodom dokumentowania i dowodzenia wpływu Covid-19 na roszczenia związane z dodatkowym Kosztem i przedłużeniem Czasu na Ukończenie. Zamawiającym publicznym, samorządowym i komercyjnym dedykowany jest zaś panel Sposoby postępowania Zamawiającego z covidowymi roszczeniami wykonawców. Ciekawie, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapowiada się panel dotyczący mediacji i innych metod pozasądowego rozstrzygania sporów i to czy mediacje mają szansę wpisać się w pejzaż inwestycji budowlanych.

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy Miłosza Brzezińskiego, psychologa, doradcę i autora wielu publikacji z dziedziny efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, trenera personalnego oraz specjalistę w zakresie motywacji. Rozmowa motywacyjno – inspiracyjna Zespół a nie Grupa – rola, przykłady i narzędzia motywacji w efektywnej realizacji inwestycji budowlanych, przeprowadzona z Miłoszem Brzezińskim ma w zamyśle organizatorów pokazać, jak ważny dla skutecznej realizacji inwestycji budowlanych jest umiejętnie dobrany zespół i motywacje, którymi kierują się poszczególne osoby z tego zespołu.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyniesie szereg odpowiedzi na pytania nie tylko stawiane przez moderatorów paneli, ale i przez uczestników, którzy będą mogli później wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Niezmiennie wierzymy, że nasze Konferencje, podczas których szerzymy dobre praktyki, prowadzimy debaty i apelujemy o wzajemne zrozumienie stron procesu inwestycyjnego, mają sens. Naszym wspólnym sukcesem, zarówno Stowarzyszenia, Sądu Arbitrażowego przy SIDIR, naszych członków, jak i innych organizacji branżowych było to, że po wielu latach starań udało nam się przekonać stronę publiczną do tego, aby do kontraktów wprowadzać skuteczne klauzule waloryzacyjne – to jest fakt niezaprzeczalny. Teraz pora na opracowanie skutecznych scenariuszy postępowania z Covid-19, które zostaną uznane zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców oraz podwykonawców i wprowadzone w życie niezwłocznie. Zakładamy bowiem ostrożnie, że Covid-19 jako zjawisko pozostanie z nami co najmniej do końca 2021 roku, a jego skutki na placach budów będą się jeszcze pojawiać w kolejnych latach Jednocześnie trudno wykluczyć ponowne, analogiczne sytuacje, pojawiające się z kolejnymi podobnymi zagrożeniami w przyszłości.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Roszczenia związane
z Covid-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej
, której dodatkowym atutem jest to, że jest bezpłatna.

Czytaj więcej

Tomasz Latawiec

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Skoczyński Tomasz

Tomasz Skoczyński

Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Stowarzyszeniu

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

10.03.2021 9:45-14:40
ŚRODA

945 – 1000

OTWARCIE KONFERENCJI

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o.; Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Tomasz Skoczyński, radca prawny, Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

1000 – 1115

PANEL 1 – Dobrodziejstwo czy przekleństwo covidowych ustaw ochronnych. Instrumenty prawne w rękach zamawiających i wykonawców

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Przemysław Drapała, prof. radca prawny, Kancelaria JDP;

Łukasz Kosmala, radca prawny, AdCasum Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy Sp. p.;

Piotr Mazuro, adwokat, Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.K.;

Łukasz Mróz, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz;

1115 – 1125

PRZERWA

1125 – 1245

PANEL 2 – COVID-19 – siła wyższa czy opóźnienia spowodowane przez władze? Aspekty prawne i kontraktowe

Tomasz Skoczyński, radca prawny, Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Tomasz Darowski, radca prawny, Domański, Zakrzewski, Palinka Sp. K.

Krzysztof Kowalczyk, radca prawny, BSJP; Członek SIDiR;

Paweł Sawczuk, radca prawny, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.;

Paweł Zejer, Inżynier Konsultant, INAB Sp. z o.o. Członek SIDiR;

1245 – 1250

PRZERWA

1250 – 1415

PANEL 3 – Metody dokumentowania i dowodzenia wpływu COVID-19 na roszczenia związane z dodatkowym kosztem i przedłużeniem czasu na ukończenie

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o. Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Lidia Dziurzyńska-Leipert, radca prawny, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp. K.;

Maciej Kajrukszto, Inżynier Konsultant, CAS Sp. z o.o. Członek SIDiR;

Michał Skorupski, Inżynier Konsultant, KPMG, Członek SIDiR;

1415 – 1440

Podsumowanie Konkursu „Drakon Inwestycji Budowlanych”

11.03.2021 10:00-15:20
CZWARTEK

1000 – 1115

PANEL 4 – Czy wykonawcy wykorzystują pandemię do ukrycia swoich opóźnień w realizacji inwestycji?

Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Andrzej Grabiec, Inżynier Konsultant, CML Construction Services Sp. z o.o. Członek SIDiR;

Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A.;

Piotr Stenko, radca prawny, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp. K.;

Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

1115 – 1125

PRZERWA

1125 – 1210

Miłosz Brzeziński, psycholog, autor, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, trener personalny oraz specjalista w zakresie motywacji

„Zespół, a nie Grupa – rola, przykłady i narzędzia motywacji w efektywnej realizacji inwestycji budowlanych”. Rozmowa motywacyjno-inspiracyjna

1210 – 1220

PRZERWA

1220 – 1340

PANEL 5 – Co, jeśli nie sąd powszechny – czy mediacje mają szansę wpisać się w pejzaż inwestycji budowlanych? Aspekty prawne

Tomasz Skoczyński, radca prawny, Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Małgorzata Kuczewska-Łaska, Mediator gospodarczy, Członek SIDiR;

Andrzej Michałowski, Inżynier Konsultant, Członek SIDiR;

Piotr Skrzypczak, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Skrzypczak, Członek SIDiR;

1340 – 1350

PRZERWA

1350 – 1515

PANEL 6 – Sposoby postępowania Zamawiającego z roszczeniami wykonawców

Tomasz Skoczyński, radca prawny, Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

Łukasz Gembiś, radca prawny, DWF Poland Jamka Sp.K.;

Jarosław Jerzykowski, radca prawny, Jerzykowski i Wspólnicy Sp. K. Członek SIDiR;

Marcin Skromak, radca prawny, Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. K. Członek SIDiR;

1515 – 1520

Podsumowanie Konferencji

Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Sp. z o.o., Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;

AKTYWNIE UCZESTNICZ W KONFERENCJI

ico_sidir_pytanie

ZADAJESZ PYTANIA

ico_sidir_wiedza

SPRAWDZASZ WIEDZĘ

ico_sidir_opinie

WYRAŻASZ OPINIE

ico_sidir_ankieta

OCENIASZ WYKŁADY I PRELEKCJE

konferencja online

UCZESTNICTWO
W KONFERENCJI ONLINE

JEST BEZPŁATNE

REJESTRACJA

GOŚĆ SPECJALNY

Brzezinski Milosz

MIŁOSZ BRZEZIŃSKI

Psycholog, autor, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, trener personalny oraz specjalista w zakresie motywacji

Rozmowa motywacyjno-inspiracyjna: „Zespół, a nie Grupa – rola, przykłady i narzędzia motywacji w efektywnej realizacji inwestycji budowlanych”.

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS NA DRAKONA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Ogłaszamy konkurs na wskazanie najdłuższego katalogu kar umownych oraz najbardziej niedorzecznej kary umownej zastosowanych w Polsce. Surowe kary i opresyjne działania zamawiających wobec wykonawców są powszechne, ale czy przynoszą pożądany skutek? Za co karać albo za co nie karać – oto jest pytanie.

Intencją Organizatora Konkursu jest przybliżenie uczestnikom rynku inwestycji budowlanych, a zwłaszcza zamawiającym publicznym, znaczenia i roli kar umownych oraz ich wpływu na sytuację stron umowy. Zebrane w ramach Konkursu informacje o stosowanych karach umownych posłużą do publikacji serii artykułów, które – mamy nadzieję – rozpoczną branżową dyskusję o wprowadzeniu standardowego katalogu rozsądnych kar.

Czynimy to, wypełniając obowiązki statutowe Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w zakresie wdrażania i rozpowszechniania zasad i metod pracy Inżynierów Konsultantów oraz nowoczesnych wzorców i zasad organizacji procesów inwestycyjnych, proponowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz włączenia się w proces tworzenia dobrych praktyk w zakresie definiowania i stosowania kar umownych.

POBIERZ REGULAMIN

PARTNERZY

WIRTUALNE
KONSULTACJE

SKONTAKTUJ SIĘ
Z PARTNERAMI

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM