IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Arbitraż • Spory • Mediacja w budownictwie

Warszawa 23-24.11.2017

O konferencji

Czwarta edycja konferencji arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców po raz kolejny poświęcona będzie aktualnym problemom, z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych w budownictwie.

W tym roku chcemy skupić Państwa uwagę na ryzykach, które występują w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane oraz na tym, jak je minimalizować. Bo że nie da się ich całkowicie wyeliminować nie muszę chyba nikogo przekonywać.

Od strony praktycznej – bo praktycy z krwi i kości będą te tematy prezentować – podejdziemy do kwestii rażąco niskiej ceny i kryteriów pozacenowych. Zatem znajdziecie Państwo odpowiedź na pytania o to jak skutecznie wykorzystywać dobrodziejstwo znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów właśnie, po to by odejść od dyktatu najniższej ceny. A także wskazówki jakie kryteria jakościowe powinni zamawiający stosować, by miały one rzeczywisty wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej.

Oprócz prelekcji tym razem zaproponujemy Państwu również udział w debatach, w tym w debacie oksfordzkiej i w debacie otwartej. Myślę, że debaty zdynamizują konferencję i będą szansą dla Państwa na osobisty udział w dyskusjach.

Tradycyjne po pierwszym dniu konferencji zapraszamy wszystkich na uroczystą kolację, w trakcie której odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu „Dobre praktyki w zagrożeniu” oraz wręczenie statuetek „Strapionego Konsultanta”.

Do zobaczenia na konferencji.

 

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Program

2017-11-23
Rejestracja uczestników
09:30 - 10:00

Otwarcie Konferencji
10:00 - 10:30

Dzisiejszy rynek zamówień publicznych. Przegląd problematyki efektywności.
10:30 - 11:00

Minimalizacja ryzyka nieukończenia kontraktu w terminie i w zakładanym budżecie.
11:00 - 11:30

Metody analitycznego wsparcia stron w planowaniu realizacji kontraktu.
11:30 - 12:00

Przerwa kawowa
12:00 - 12:30

Debata oksfordzka
12:30 - 14:00

Lunch
14:00 - 15:00

Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce.
15:00 - 15:30

Światowe kierunki w formowaniu relacji pomiędzy stronami kontraktów. Złote klauzule FIDIC.
15:30 - 16:00

Wpływ warunków umowy na zakres ubezpieczenia robót. Optymalny dobór modelu ubezpieczenia.
16:00 - 16:30

Uroczysta kolacja & wręczenie statuetek „Strapionego Konsultanta”
19:00

2017-11-24
Poranna kawa
09:30 - 10:00

Rażąco niska cena – czyli instrukcja badania rzetelności oferty.
10:00 - 10:30

Debata
10:30 - 12:00

Przerwa kawowa
12:00 - 12:30

Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych Profesjonalistów na najciekawszy projekt.
12:30 - 12:45

Minimalizacja wpływu nieścisłości w OPZ. Spojrzenie rozjemcy.
13:15 - 13:45

Podsumowanie Konferencji
13:45 - 14:00

Lunch
14:00

Prelegenci

Konkurs „Dobre praktyki w zagrożeniu”

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców od lat stara się przenosić na krajowy rynek dobre praktyki w zarządzaniu kontraktami wypracowane przez ekspertów FIDIC. Jako jedyna krajowa organizacja FIDIC staramy się przekonywać uczestników rynku zamówień publicznych, że kontrakty zbalansowane, ze sprawiedliwie przypisanymi stronom ryzkami, z szybką ścieżką rozstrzygania sporów dają większą gwarancję ich ukończenia w terminie i zaplanowanym budżecie.

I gdy już wydawało się, że z największymi zamawiającymi publicznymi sprawy idą w dobrym kierunku, to niestety znowu okazało się, że tylko nam się wydawało. Znowu z rynku docierają do nas informacje o niezrozumiałych działaniach zamawiających majstrujących w Warunkach Kontraktowych FIDIC, o kolejnych Inżynierach, którzy w sobie tylko znany sposób interpretują zapisy kontraktów nie szanując przy tym zasad i „ducha” FIDIC, o sprawach w sądach toczących się tylko i wyłącznie z powodu tego, że strony nie rozumieją na czym polega współpraca, balans i rola poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego oraz że nie chcą stosować promowanych przez nas metod zapobiegania sporom.

Skoro zatem na poważnie nie wychodzi, to może śmiechem prędzej dotrzemy do świadomości tych, którzy mają wpływ na to jak wyglądają nasze kontrakty FIDIC i jak są realizowane.

Dlatego podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu „Dobre praktyki w zagrożeniu”. Czekamy na przesyłanie przykładów łamania dobrych praktyk – trochę śmiesznych, trochę groteskowych, trochę groźnych – może poprzez śmiech szybciej osiągniemy cel, którym jest zrozumienie dla idei nowoczesnego konsultingu inżynierskiego.

Statuetki „Strapionego Konsultanta”, będą wręczane zgodnie z Regulaminem, z którym możecie się zapoznać poniżej. Liczę na Państwa wkład we wskazywaniu kandydatów do wyróżnienia Statuetką oraz na rozpropagowanie tej idei wśród jak najszerszego grona.

Wręczanie Statuetek „Strapionego Konsultanta” odbywać się będzie corocznie podczas uroczystej kolacji w trakcie kolejnych edycji Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, przy czym pierwsze inauguracyjne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie Statuetek „Strapionego Konsultanta” odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w trakcie uroczystej kolacji podczas 4. edycji Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Oczywiście zamierzamy też nagradzać wyróżniających się uczestników rynku inwestycji celu publicznych. Znane są bowiem przykłady zamawiających, którzy rzetelnie podchodzą do podziału ryzyk, do swojej odpowiedzialności za osiągnięcie celu – czyli ukończenia inwestycji, którzy po prostu chcą działać sprawnie i na zasadach fair wobec drugiej strony. O takich właśnie zasadach mamy zamiar dużo mówić podczas naszej Konferencji.

 

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców,
Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców


Zobacz również: Regulamin konkursu „Dobre praktyki w zagrożeniu”

Rejestracja

Koszt udziału w konferencji, wraz z udziałem w uroczystej kolacji to 1200 zł + VAT

Koszt udziału w konferencji wraz z udziałem w uroczystej kolacji dla:

  • Członków SIDIR, Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy SIDiR i Rozjemców SIDIR
  • Uczestników poprzednich edycji konferencji arbitrażowej
  • Studentów i absolwentów studiów podyplomowych pn.: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

to 800 zł + VAT

Warunki uczestnictwa

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Sąd Arbitrażowy przy SIDiR) prześle uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT.
  2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: [email protected]).
  3. Rezygnacja z udziału w Konferencji może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: [email protected]). W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 listopada 2017 r. organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po dniu 1 listopada 2017 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w Konferencji).

Tradycyjnie

wypełniony formularz prześlij na adres na adres [email protected]

On-line

wypełniając formularz na stronie

Telefonicznie

dzwoniąc pod numer 511 976 357

Organizator

Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Organami Sądu są: Prezydium Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz, powołani przez Zarząd SIDiR, starannie dobrani do jak najlepszego wykonywania swoich funkcji.

Podstawą postępowania jest zapis na Sąd (umowa o arbitraż). Modelowa klauzula arbitrażowa ma następujące brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Spór może zostać poddany orzecznictwu Sądu także po powstaniu sporu.

Aktualna wersja Regulaminu Sądu z lutego 2015 r. zawiera postanowienia służące efektywnemu i sprawiedliwemu postępowaniu i rozstrzyganiu.

Miejsce

Miejsce konferencji – hotel Bristol

Hotel Bristol już od ponad stu lat jest jednym z najbardziej wyróżniających się miejsc na mapie Warszawy. Czaruje majestatyczna neorenesansowa fasada i pięknymi wnętrzami z eleganckimi elementami Art Deco z początków XX wieku.

Zachwyca prestiżową lokalizacja przy Trakcie Królewskim, w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, w odległości kilku kroków od Starego Miasta, Zamku Królewskiego i Opery Narodowej.Uroczysta kolacja – Kafe Zielony Niedźwiedź

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkają się na uroczystej kolacji w Kafe Zielony Niedźwiedź na ulicy Smolnej 4, 00-375 Warszawa, Park Beyera

Kafe Zielony Niedźwiedź to restauracja kategorii fine dining, rekomendowana przez Slow Food. Serwujemy dania kuchni polskiej oraz europejskiej. Naszą pasją jest wyszukiwanie najlepszych produktów, pochodzących od lokalnych dostawców. Mamy bezkompromisowe podejście do jakości serwowanych dań. Kafe Zielony Niedźwiedź ma też wyjątkową na mapie Warszawy lokalizację – znajduje się w centrum miasta, choć na uboczu. Latem zapraszamy do naszego ogródka restauracyjnego położonego w zielonym Parku Beyera, a zimą do kameralnego i eleganckiego wnętrza naszej restauracji.

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44,
Warszawa, 00-325, Polska
Strona www

Adres
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, Park Beyera
Strona www

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 334
00-074 Warszawa
tel: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]
Dyrektor Zarządzający SIDiR
Tamara Małasiewicz
e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © SIDiR 2015 - 2017
Obsługa serwisu virbit.pl