ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH
prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych

Warszawa 30-31.03.2017

Słowo wstępne

Każdego roku Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) organizuje dwudniową konferencję. Sąd Arbitrażowy ukierunkowany jest w szczególności na rozpatrywanie sporów „budowlanych”, bo Arbitrzy Sądu Arbitrażowego to zarówno prawnicy jak też inżynierowie. W tym roku Konferencja ukierunkowana zostaje na „Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych – prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych.”

Prezydium Sądu proponuje tematykę konferencji która najbardziej odpowiada problemom z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych i podczas rozstrzygania sporów, a prelegentami będą wybitni znawcy tej problematyki. Po każdym pół godzinnym wystąpieniu prelegenta przewidujemy 10 minutową dyskusję z udziałem uczestników.
Po pierwszym dniu zapraszamy wszystkich uczestników na uroczystą kolację, gdzie ostatecznie będzie można dokończyć rozpoczętą dyskusję, pogłębić i nawiązać znajomości oraz oderwać się od bieżących obowiązków zawodowych.

W imieniu Prezydium Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Zbigniew J. Boczek – Prezes Sądu Arbitrażowego


Patronat honorowy

Konferencja objęta patronatem honorowym Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Gość honorowy

Jerzy Szmit – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W ministerstwie odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy.

Prelegenci

Bendykowski Jacek

Bendykowski Jacek

Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Boczek Zbigniew J.

Boczek Zbigniew J.

Dyrektor Europejskiego Instytutu Ekonomiki Rynków

Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Jamka Maciej

Jamka Maciej

Partner Administracyjny (Warszawa) K&L GATES

LL.M., Jagiellonian University

Kowalczyk Krzysztof

Kowalczyk Krzysztof

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDIR

Specjalista w zakresie prawa konkurencji oraz rozwiązywania spraw spornych (także arbitraż)

Latawiec Tomasz

Latawiec Tomasz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Lewandowski Paweł

Lewandowski Paweł

Radca prawny

Partner w Praktyce Postępowań Spornych Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Morek Rafał

Morek Rafał

Arbiter Sądu przy SIDIR

Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Sadowski Wojciech

Sadowski Wojciech

Partner K&L GATE
Doktor nauk prawnych
Magister Prawa

Sawicki Jerzy

Sawicki Jerzy

Radca Prawny

Radca prawny w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Siedlecki Tomasz

Siedlecki Tomasz

Radca prawny

Kancelaria Prawna Siedlecki

Skoczyński Tomasz

Skoczyński Tomasz

Partner zarządzający w Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Skorupski Michał

Skorupski Michał

Członek SIDiR

dyrektor w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce

Zejer Paweł

Zejer Paweł

Wiceprezes SIDiR
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
Wykładowca na studiach podyplomowych
Niezależny Konsultant

Program

2017-03-30
Rejestracja uczestników
09:30 - 10:00

Otwarcie Konferencji
10:00 - 10:05

Wystąpienie Ministra Jerzego Szmita
10:05 - 10:30

Należyta staranność wykonawcy robót budowlanych i obowiązki wykonawcy w rozumieniu „wiedzy technicznej”
10:30 - 11:10

Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za błędy w dokumentacji projektowej dostarczonej przez zamawiającego publicznego
11:10 - 11:50

Przerwa kawowa
11:50 - 12:20

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane dla wykonawcy robót z art. 6491-5 kodeksu cywilnego
12:20 - 13:00

Ustawowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i odsetki za nieterminową zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót
13:00 - 13:40

Obowiązek współdziałania zamawiającego publicznego z wykonawcą robót budowlanych – uregulowania prawne
13:40 - 14:20

Lunch
14:20 - 15:00

Skutki zwłoki dłużnika z pozycji wykonawcy robót i zamawiającego publicznego
15:00 - 15:40

Umowy o świadczenie niemożliwe do wykonania – następcza niemożliwość spełnienia świadczenia
15:40 - 16:20

Odstąpienie od umowy – przypadki i skutki prawne
16:20 - 17:00

Uroczysta kolacja
19:00

2017-03-31
Uregulowania prawne współuczestnictwa konsorcjantów w sporze z zamawiającym publicznym.
10:00 - 10:40

Opis przedmiotu zamówienia publicznego – dopuszczalność pozaustawowych form opisania przedmiotu zamówienia np. program funkcjonalno-użytkowy z tzw. „optymalizacją” dokumentacji projektowej zamawiającego
10:40 - 11:20

Odpowiedzialność zamawiającego publicznego za działania osób z ramienia zamawiającego w tym Inżyniera Kontraktu
11:20 - 12:00

Przerwa kawowa
12:00 - 12:30

Nadużycie przez zamawiających publicznych gwarancji należytego wykonania umowy z ustawy Prawo zamówień publicznych
12:30 - 13:10

Kary umowne – forma dyscyplinowania wykonawców czy źródło dodatkowych korzyści finansowych zamawiającego w ramach realizacji umowy o roboty budowlane
13:10 - 13:50

Podsumowanie Konferencji
13:50

Lunch
14:00

Rejestracja

Koszt udziału w konferencji, wraz z udziałem w uroczystej kolacji to 1200 zł + VAT

Koszt udziału w konferencji wraz z udziałem w uroczystej kolacji dla:

  • Członków SIDiR
  • uczestników poprzednich edycji konferencji arbitrażowej
  • studentów i absolwentów studiów podyplomowych pn.: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

to 800 zł + VAT

Uwaga! Rejestracja zakończona

Tradycyjnie

wypełniony formularz prześlij na adres na adres [email protected]

On-line

wypełniając formularz na stronie

Telefonicznie

dzwoniąc pod numer 511 976 357

Warunki uczestnictwa

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Sąd Arbitrażowy przy SIDiR) prześle uczestnikowi potwierdzenie udziału w Konferencji oraz wystawi fakturę VAT.
  2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: [email protected]).
  3. Rezygnacja z udziału w Konferencji może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: [email protected]). W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 marca 2017 r. organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po dniu 1 marca 2017 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w Konferencji).

Organizator

Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją wyspecjalizowaną zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Organami Sądu są: Prezydium Sądu, Prezes Sądu oraz Sekretarz, powołani przez Zarząd SIDiR, starannie dobrani do jak najlepszego wykonywania swoich funkcji.

Podstawą postępowania jest zapis na Sąd (umowa o arbitraż). Modelowa klauzula arbitrażowa ma następujące brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Spór może zostać poddany orzecznictwu Sądu także po powstaniu sporu.

Aktualna wersja Regulaminu Sądu z lutego 2015 r. zawiera postanowienia służące efektywnemu i sprawiedliwemu postępowaniu i rozstrzyganiu.

Partnerzy

Kancelaria DZP

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od tego czasu systematycznie zwiększa swój potencjał. Od wielu lat jesteśmy największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Nasza reputacja i marka to wartość, na którą składa się zaufanie i satysfakcja klientów oraz efektywna praca prawników i ekspertów podatkowych.

Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie oraz biura w Poznaniu i Wrocławiu. Liczący ponad 140 osób zespół specjalistów, pracujący pod kierunkiem 24 Partnerów, świadczy usługi klientom ze wszystkich sektorów gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.

Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami zagranicznymi pozwala na doradztwo zarówno dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i przedsiębiorców zagranicznych planujących inwestycje w Polsce. Doradztwo na rzecz klientów jest świadczone w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

https://www.dzp.pl/

KPMG

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

http://kpmg.pl

Miejsce

Miejsce konferencji – hotel Bristol

Hotel Bristol już od ponad stu lat jest jednym z najbardziej wyróżniających się miejsc na mapie Warszawy. Czaruje majestatyczna neorenesansowa fasada i pięknymi wnętrzami z eleganckimi elementami Art Deco z początków XX wieku.

Zachwyca prestiżową lokalizacja przy Trakcie Królewskim, w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, w odległości kilku kroków od Starego Miasta,  Zamku Królewskiego i Opery Narodowej.


Uroczysta kolacja – Dekant Wine Bar & Restaurant

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkają się na uroczystej kolacji w Dekant Wine Bar & Restaurant na ulicy Zajęcza 15.

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44,
Warszawa, 00-325, Polska
Strona www

Adres
Zajęcza 15 Warszawa
Strona www

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 334
III p., budynek KIG
00-074 Warszawa
tel: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]
Dyrektor Zarządzający SIDiR
Tamara Małasiewicz
e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © SIDiR 2015 - 2017
Obsługa serwisu virbit.pl